Құрметті біздің порталымыздың келушілері, осы ресурстың әзірленуде екендігі туралы сізді хабардар етеміз.

Жаңалықтар

2019 жылдың 12-18 шілде аралығында 15 аттестациялық іс және 1 диссертациялық кеңес ашу туралы іс келіп түсті. Сараптау кеңесінің 1 отырысы өткізілді, отырыстарда 9 аттестаттау ісі қаралды. Осы аптада бекітілгені туралы бұйрықтар: - қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы -2, профессор ғылыми атағы – 1, - ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану үшін және PhD философия докторы – 2 дәрежесі бекітілді. 1 ізденушіге ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану бойынша бас тарту туралы бұйрық бекітілді.

2019 жылдың 5-11 шілде аралығында 21 аттестациялық іс, докторанттардың диссертациясын қорғау туралы -3 хабарландыру және 1 диссертациялық кеңес ашу туралы іс келіп түсті. Сараптау кеңесінің 1 отырысы өткізілді, отырыстарда 5 аттестаттау ісі қаралды. Осы аптада бекітілгені туралы бұйрықтар: - қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы – 6, профессор ғылыми атағы – 2, -	 ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану үшін және PhD философия докторы – 15 дәрежесі бекітілді. 3 ізденушіге ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану бойынша бас тарту туралы бұйрық бекітілді.

2019 жылдың 5-11 шілде аралығында 21 аттестациялық іс, докторанттардың диссертациясын қорғау туралы -3 хабарландыру және 1 диссертациялық кеңес ашу туралы іс келіп түсті. Сараптау кеңесінің 1 отырысы өткізілді, отырыстарда 5 аттестаттау ісі қаралды. Осы аптада бекітілгені туралы бұйрықтар: - қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы – 6, профессор ғылыми атағы – 2, - ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану үшін және PhD философия докторы – 15 дәрежесі бекітілді. 3 ізденушіге ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану бойынша бас тарту туралы бұйрық бекітілді.

2019 жылдың 28 маусым - 04 шілде аралығында 29 аттестациялық іс, докторанттардың диссертациясын қорғау туралы -4 хабарландыру келіп түсті. Сараптау кеңесінің 3 отырысы өткізілді, отырыстарда 24 аттестаттау ісі қаралды. Осы аптада бекітілгені туралы бұйрықтар: - қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы - 10, профессор ғылыми атағы – 10, -	 ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану үшін және PhD философия докторы – 6 дәрежесі бекітілді. 3 ізденушіге ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану бойынша бас тарту туралы бұйрық бекітілді.

2019 жылдың 28 маусым - 04 шілде аралығында 29 аттестациялық іс, докторанттардың диссертациясын қорғау туралы -4 хабарландыру келіп түсті. Сараптау кеңесінің 3 отырысы өткізілді, отырыстарда 24 аттестаттау ісі қаралды. Осы аптада бекітілгені туралы бұйрықтар: - қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы - 10, профессор ғылыми атағы – 10, - ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану үшін және PhD философия докторы – 6 дәрежесі бекітілді. 3 ізденушіге ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану бойынша бас тарту туралы бұйрық бекітілді.

2019 жылдың 7 - 13 маусым аралығында 20 аттестациялық іс, докторанттардың диссертациясын қорғау туралы - 4 хабарландыру және диссертациялық кеңес ашуға 3 өтініш келіп түсті. Осы аптада бекітілгені туралы бұйрықтар: -	философия докторы PhD – 10 дәрежесі бекітілді. Сонымен қатар, 1 апелляциялық іс қаралды.

2019 жылдың 7 - 13 маусым аралығында 20 аттестациялық іс, докторанттардың диссертациясын қорғау туралы - 4 хабарландыру және диссертациялық кеңес ашуға 3 өтініш келіп түсті. Осы аптада бекітілгені туралы бұйрықтар: - философия докторы PhD – 10 дәрежесі бекітілді. Сонымен қатар, 1 апелляциялық іс қаралды.

2019 жылдың 24-30 мамыр  аралығында 15  аттестациялық іс, докторанттардың диссертациясын қорғау туралы -16 хабарландыру және диссертациялық кеңес ашуға 3 өтініш келіп түсті. Сараптау кеңесінің 2 отырысы өткізілді, отырыстарда 17 аттестаттау ісі қаралды. Осы аптада бекітілгені туралы бұйрықтар: -	философия докторы PhD – 1,  -	- қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы -1, -	– ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану үшін және PhD философия докторы – 9 дәрежесі бекітілді. 4 ізденушіге қауымдастырылған профессор(доцент) ғылыми атағы беруден бас тарту туралы бұйрық бекітілді. 3 диссертациялық кеңестің жұмысы бойынша ескертулер жіберілді.

2019 жылдың 24-30 мамыр аралығында 15 аттестациялық іс, докторанттардың диссертациясын қорғау туралы -16 хабарландыру және диссертациялық кеңес ашуға 3 өтініш келіп түсті. Сараптау кеңесінің 2 отырысы өткізілді, отырыстарда 17 аттестаттау ісі қаралды. Осы аптада бекітілгені туралы бұйрықтар: - философия докторы PhD – 1, - - қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы -1, - – ғылыми дәрежелердің шетелдік дипломдары баламалылығын тану үшін және PhD философия докторы – 9 дәрежесі бекітілді. 4 ізденушіге қауымдастырылған профессор(доцент) ғылыми атағы беруден бас тарту туралы бұйрық бекітілді. 3 диссертациялық кеңестің жұмысы бойынша ескертулер жіберілді.

2019 жылдың 17-23 мамыр  аралығында 14 аттестациялық іс және диссертациялық кеңес ашуға 1 өтініш келіп түсті. Сараптау кеңесінің 3 отырысы өткізілді, отырыстарда 18 аттестаттау ісі қаралды. Бекітілгені туралы бұйрықтар: -	философия докторы PhD – 2,  -	қауымдастырылған профессор-1,  -	шетелде алынған ғылыми дәреже дипломдарының баламалылығын тану үшін – 10 дәрежесі бекітілді. Профессор ғылыми атағын беруден - 1, қауымдастырылған профессор - 4 ізденушіге беруден бас тарту туралы бұйрық бекітілді.

2019 жылдың 17-23 мамыр аралығында 14 аттестациялық іс және диссертациялық кеңес ашуға 1 өтініш келіп түсті. Сараптау кеңесінің 3 отырысы өткізілді, отырыстарда 18 аттестаттау ісі қаралды. Бекітілгені туралы бұйрықтар: - философия докторы PhD – 2, - қауымдастырылған профессор-1, - шетелде алынған ғылыми дәреже дипломдарының баламалылығын тану үшін – 10 дәрежесі бекітілді. Профессор ғылыми атағын беруден - 1, қауымдастырылған профессор - 4 ізденушіге беруден бас тарту туралы бұйрық бекітілді.

2019 жылдың 10-16 мамыр аралығында 6 аттестациялық іс, 3 докторанттың диссертация қорғауы туралы хабарламалары және диссертациялық кеңес ашуға 1 өтініш келіп түсті. Бекітілгені туралы бұйрықтар: -	философия докторы (PhD) дәрежесіне -1.  2 сараптау кеңесінің отырысы өтті, отырыста 17 аттестациялық іс қарастырылды. 1 ізденушіге философия докторы (PhD) дәрежесін беруден бас тартылды.

2019 жылдың 10-16 мамыр аралығында 6 аттестациялық іс, 3 докторанттың диссертация қорғауы туралы хабарламалары және диссертациялық кеңес ашуға 1 өтініш келіп түсті. Бекітілгені туралы бұйрықтар: - философия докторы (PhD) дәрежесіне -1. 2 сараптау кеңесінің отырысы өтті, отырыста 17 аттестациялық іс қарастырылды. 1 ізденушіге философия докторы (PhD) дәрежесін беруден бас тартылды.

2019 жылдың 19-25 сәуір аралығында 9 аттестациялық іс және  2 докторанттың диссертация қорғауы туралы хабарламалары, диссертациялық кеңес ашуға 7 өтініш келіп түсті. Осы мерзімде: философия докторы (PhD) дәрежесіне - 43; профессор ғылыми атағы – 1 ізденушіге; қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы – 2 ізденушіге берілді. 4 сараптау кеңесінің отырысы өтті, отырыста 36 аттестациялық іс қарастырылды. 2 ізденушіге философия докторы (PhD) дәрежесін беруден бас тартылды.

2019 жылдың 19-25 сәуір аралығында 9 аттестациялық іс және 2 докторанттың диссертация қорғауы туралы хабарламалары, диссертациялық кеңес ашуға 7 өтініш келіп түсті. Осы мерзімде: философия докторы (PhD) дәрежесіне - 43; профессор ғылыми атағы – 1 ізденушіге; қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы – 2 ізденушіге берілді. 4 сараптау кеңесінің отырысы өтті, отырыста 36 аттестациялық іс қарастырылды. 2 ізденушіге философия докторы (PhD) дәрежесін беруден бас тартылды.

2019 жылдың 12-19 сәуір аралығында 17 аттестациялық іс және 2 докторанттың диссертация қорғауы туралы хабарламалары, диссертациялық кеңес ашуға 5 өтініш келіп түсті. 	Бекітілгені туралы бұйрықтар: -	философия докторы (PhD) дәрежесіне -6; -	ғылыми дәрежесі дипломының баламалылығын тану және философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы – 5; -	қауымдастырылған профессор (доцент) атағына – 2; -	профессор атағына – 1. Өткізілген сараптау кеңесінің отырысы – 7, отырыста 81 аттестациялық іс қарастырылды. Қауымдастырылған профессор (доцент) атағын 2 ізденушіге  және 2 докторантқа философия докторы (PhD) дәрежесін беруден бас тарту туралы бұйрықтар шығарылды.

2019 жылдың 12-19 сәуір аралығында 17 аттестациялық іс және 2 докторанттың диссертация қорғауы туралы хабарламалары, диссертациялық кеңес ашуға 5 өтініш келіп түсті. Бекітілгені туралы бұйрықтар: - философия докторы (PhD) дәрежесіне -6; - ғылыми дәрежесі дипломының баламалылығын тану және философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы – 5; - қауымдастырылған профессор (доцент) атағына – 2; - профессор атағына – 1. Өткізілген сараптау кеңесінің отырысы – 7, отырыста 81 аттестациялық іс қарастырылды. Қауымдастырылған профессор (доцент) атағын 2 ізденушіге және 2 докторантқа философия докторы (PhD) дәрежесін беруден бас тарту туралы бұйрықтар шығарылды.