Баптар

Сұрақ-жауап

1363 сұрақтардан 26 - 30 сұрақтар
20 Желтоқсан 2017
Курбаниязов Абилгазы Коптлеуович
Сұрақ
Сәлеметсіз бе! Маған 2006 жылы УзР ҒА ЖАК тарапынан доценттік ғылыми атақ берілді. 2011 жылы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің тарапынан доцент атағына нострификация жасалды. Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесінде: 5. Профессор ғылыми атағы ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі және қауымдастырылған профессор (доцент) немесе аға ғылыми қызметкер ғылыми атағы бар және ғылыми атақ беруге қолдау хат ұсынған ұйымда толық ставкада жұмыс істейтін тұлғаларға мынадай жағдайларда беріледі: 2. қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін жарияланған, сұратылған мамандық бойынша 28 ғылыми мақаласы (тезистер емес), оның ішінде уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 20 ғылыми мақала және осы Ереженің 4-тармағының 2) тармақшасының талаптарын қанағаттандыратын халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 3 ғылыми мақала; - делінген. Бұл ереже бойынша мақалалар саны доценттік ғылыми атақ алған күнен бастап немесе нострификация жасалған күнен бастап саналады ма?
Жауап
Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесіне сәйкес профессор ғылыми атағына ізденушілер үшін ғылыми атақ алған күннен бастап жарияланған мақалалар есептелінеді, яғни Сіз үшін Өзбекстанда доцент ғылыми атағын алғаннан кейін.
19 Желтоқсан 2017
Ботагоз
Сұрақ
Здравствуйте, я летом этого года окончила Российскую таможенную академию и в августе сдавала свой диплом для подтверждения (на признание). Получила документ удостоверяющим об образовании в декабре и то с ошибкой. В данном удостоверяющем документе имеется ошибка, то есть написано: признается с квалификацией "бакалавра права", а по диплому у меня специалитет. Теперь я обратно что-ли буду переделывать? Требую чтобы мне отправили достоверное удостоверение. Сколько еще мне ждать? Заранее спасибо.
Жауап
Вы можете написать письмо на имя и.о.председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Ешенкулову Т.И., указывая на то, что вы не согласны с заключением экспертов Центра Болонского процесса и академической мобильности (прикрепите копии всех документов: удостоверение, оплата госпошлины, заявку и обязательно укажите дату заключения) и попросите пересмотреть данную заявку, так как у Вас в дипломе специалитет, а не бакалавр права.
13 Желтоқсан 2017
Белгибаева Гулнур Абубакировна
Сұрақ
Қырғызстанда 2017 жылы қорғалған кандидаттық дәреже настрификациядан өткен кезде Қазақстанда қалай аттестатталады? Мәселен, ғылым кандидатының қазір болмауына орай PhD болып аттестатталады ма? Настрификациядан құжат тапсырылған соң қанша тәулікте өте алады?
Жауап
ҚР БҒМ 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен бекітілген Ғылыми дәрежелер беру қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың шетелде алған ғылыми дәрежелерінің, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерінің баламалылығын тану рәсімін өткізу үшін ізденуші аталған Қағидалардың 23-тармағында көрсетілген тізім бойынша құжаттарын (аттестациялық істі) Комитетке ұсынады. Комитетте қаралу мерзімі – 4 ай.
11 Желтоқсан 2017
Кожагельдинова Г
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме! 2018 жылдың қаңтарынан бастап мектептердің аттестациясы қайта басталады. Менің білейін дегенім, қай бұйрықпен және қандай ережемен аттестация жүргізіледі? Неге сүйеніп дайындалу керек.
Жауап
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы №1270 қаулысымен бекітілген Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесінің 2-тармағына сәйкес, білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау білім беру ұйымдары көрсететін білім беру қызметтерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру мақсатында өткізіледі. Мемлекеттік аттестаттау рәсімі рұқсат беру құжаттарын алумен байланысты емес, өз қызметінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкестігі туралы қорытындыны алу үшін білім беру ұйымының бастамашыл өтінішінің негізінде бару арқылы бақылаудың өзге нысанында жүзеге асырылады.
08 Желтоқсан 2017
Зотова Елена Леонидовна
Сұрақ
Здравствуйте. Моя дочка пошла в 1 класс. Во второй четверти на данный момент у ребенка 4-5 уроков. Вес рюкзака ежедневно равен 5-6 кг (вес самого рюкзака 400 грамм, остальное все самое необходимое пенал, карандаши, книги, тетрадки, сменка, иногда физ форма), не меньше. Вес моего ребенка в 1 классе 20 кг, вес рюкзака треть ребенка. Что будет во 2-м классе, когда уроков будет 6, страшно представить. В 2016 году вам уже задавали вопрос про вес рюкзаков. Ответ был, что разработаны новые учебники с нового года и они изменены и всё учтено и т.д. Однако, по видимому не учли, что на один предмет 2 книги весом по 400 грамм, а значит 800 гр! Вопросы: Зачем на один предмет две книги формата А4, учебник и рабочая тетрадь? Зачем издавать рабочую тетрадь в виде книги? Почему нельзя облегчить рюкзак детей, за счет тоненьких рабочих тетрадей?! Почему не поставить шкафчики в школы для сменки? Попробуйте прежде чем выпускать в массовую печать книги, собрать рюкзак и взвесить и возможно придет в голову разделить учебник на еще большее количество частей например, тоже выход из ситуации.
Жауап
Извините, Ваш вопрос не входит в компетенцию Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. С данным вопросом рекомендуем Вам обратиться на блог Министра образования и науки Республики Казахстан на сайте www.edu.gov.kz

Pages