Баптар

Сұрақ-жауап

1181 сұрақтардан 26 - 30 сұрақтар
27 Ақпан 2017
Ходжагельдиева Зульфия Мирзагельдиевна
Сұрақ
Ходжагельдиева Зульфия Мирзагельдиевнаның ғылыми дәрежесі дипломының баламалылығын танымау және 6D010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін бермеу туралы Комитет төрағасының 2017 жылдың 14 ақпандағы № 184 бұйрығы. Диссертацияның тақырыбы «Формирование гражданской активности студентов (в процессе изучения курса «Теория и практика строительства демократического общества в Узбекистане»)». Диссертация 2007 жылы Т.Н.Кары-Ниязи атындағы Өзбекстан педагогика ғылымдары бойынша ғылыми-зерттеу институты жанындағы Д 113.20.01 диссертациялық кеңесінде 13.00.01 – Педагогика теориясы мен тарихы мамандығы бойынша қорғалған. Ғылыми жетекші: Куранов Мухаммад Куранович, п.ғ.д. Ресми оппоненттер: Бекмуродов М. Б., с.ғ.д.; Юзликаев Ф. Р., п.ғ.д. Не үшін? Түсіндіріп беріңіздер. Перезащита болуын не үшін алдыннан ескертпедіңіздер? Президенттің сайтына жазуым үшін себептерін білуім керек. Елбасының шет елдегі ғалым қандастарымыз келсін деп шақыруынан соң келіп едік. Оралман статусым бар. Диссертация қандай талаптарға жауап бермеді? Белгіленген талаптардың барлығын орындадым. Тарихи отаныма келгеннен соң, 20 дан астам мақала жаздым, солардың біреуі Скопус журналында басылып шықты. Бір кітабым ағылшын тіліңде Lablambert баспаханасында басылып шықты. Ғылымға деген көзқарас осы ма? Келген отандастарға деген қолдау деген осы ма? Қазақстан мемлекетіне ғалымдар керек емес екенін неге азаматтықты алмастан тұрып ескертпедіңіздер? Баламалылықты тек азаматтықты алғаннан кейін қабылдаймыз деп шарт қоясыздар? ал енді мен не әрі емес не бері емес болғаным ба? Аппелияцияға беру үшін маған анық себептерін белгілеп берулеріңізді өтінемін. 26.02.2017 ж. Ходжагельдиева Зульфия Мирзагельдиевна
Жауап
Комитетте аттестациялық істер Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен бекітілген «Ғылыми дәрежелер беру қағидаларына» сәйкес қарастырылады. Қағидалардың 19 – тармағына сәйкес, ғылыми дәрежелер, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін шетелде алған Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктерге және азаматтығы жоқ тұлғаларға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру аталған дәрежелердің баламалылығын тану арқылы жүзеге асырылады. Шетелде алған ғылыми дәрежелердің баламалылығын тану Қазақстанда азаматтық алғаннан кейін қарастырылады деген талап жоқ. Аталған Қағидалардың 27-тармағына сәйкес, Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беруден бас тарту туралы диссертациялық кеңестің және Комитеттің шешіміне оның шыққан күнінен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде докторант, ізденуші апелляцияға бере алады. Апелляция философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған диссертациялық кеңеске немесе Комитетке беріледі. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін апелляция қарауға қабылданбайды.
27 Ақпан 2017
Мухамеджанов Ержан Оразханович
Сұрақ
Здравствуйте! Вам пишет докторант 2 курса по специальности "правоохранительная деятельность". Хотелось бы узнать какие из следующих журналов входят в базу Скопус : и индексируются ли по базе Скопус в этом году следующие журналы? 1. International Journal of Law, Crime and Justice ISSN 17560616, 2. Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law ISSN 19967756, 3. Policy and Society ISSN 14494035, 4. Orbis ISSN 00304387, 5. Studies in Conflict and Terrorism ISSN 1057610X, 6. Journal of Advanced Research in Law and Economics(ISSN2068696X-Romania-Scopus), 7. Man In India (ISSN00251569-India-Scopus). Кроме того высшее указанные журналы заявлены в Scopus по социальным наукам (право и культурология). Если публикация моей статьи будет осуществлена в 2017 году в июнь-декабрь месяце?
Жауап
Журналы: 1) «International Journal of Law, Crime and Justice» (ISSN 1756-0616); 2) «Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law» (ISSN 1996-7756); 3) «Policy and Society» (ISSN 1449-4035); 4) «Orbis» (ISSN 0030-4387); 5) «Studies in Conflict and Terrorism» (ISSN 1057-610X); 6) «Journal of Advanced Research in Law and Economics» (ISSN 2068-696X); 7) «Man in India» (ISSN 0025-1569) входят в базу Скопус, предметная область этих журналов – социальные науки. Публикации в этих журналах на данный момент считаются. Вместе с тем, содержание статей должны отражать научные результаты вашего исследования. Если с июня 2017 года журнал выйдет с данной базы, тогда статья, опубликованная в данном журнале в июне 2017 года не будет засчитываться.
22 Ақпан 2017
Басаров Айбек Ерсаинович
Сұрақ
Сәлеметсіздерме құрметті комитет мүшелері! Мен, Орынбор қаласындағы мемлекеттік педагогика университетінің 07.00.02 «Отечественная история» мамандығы бойынша аспирантурасында оқып жатырмын. Білейін дегенім, осы мамандықпен елімізде нострификация жүргізе аламба?
Жауап
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіті туралы» 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығының 1 тармағына сәйкес басқа мемлекеттерде, халықаралық немесе шетелдiк оқу орындарында (олардың филиалдарында) берілген барлық білім туралы құжаттар тану немесе нострификациялау рәсімінен өтеді. Тану немесе нострификациялау рәсіміне жауапты жұмыс орган Болон процессі және академиялық ұтқырлық орталығы болып табылады. Мекен-жайы: Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі 28, байланыс телефондары: 28-75-31, 28-75-27.
22 Ақпан 2017
Телеуев Галым Байгазыевич
Сұрақ
Саламатсыздарма. Менің сіздерге қоятын сұрағым PhD докторанттарының шетельдік тағылымдамадан өту мәселесі жайлы. Мен 6D030100 -құқықтану мамандығының докторантымын. 2015-2016 жылы екінші семестрде Erasmus K+107 бағдарламасы бойынша грант ұтып алып бір семестр Кадис Университеті Испания мемлекетінде ғылыми тағылымдамадан өттім және тағылымдама өту барысында European Union Law пәнінен алты кредит меңгеріп келдім. Тағылымдаманы өткенімді растайтын құжатар: 1) Келісім -шарт; оқығаным жөнінде сертификат және Кадис Университетінде ғылыми жұмыс атқарғаным туралы сол университетте жетекшілік еткен оқытушының мінездемесі бар. СҰРАҚ. Аталған щетельдік тағылымдама докторалық диссертацияны қорғаған сәтте докторанттың шетельдік тағылымдамасы ретінде танылады ма?
Жауап
Шетелдік тағылымдама туралы сұрағыңыз докторантура оқып жүрген университетке қатысты және Комитет құзырына жатпайды.
22 Ақпан 2017
Чукенаева
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме! Мен докторантурада оқимын. Менің Scopus компаниясының деректер базасына кіретін Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303 журналына 2016 жылы қараша айында мақалам шыққан болатын. 2017 жылы қаңтардың басында шыққан Scopus деректер базасынан шығарылған журналдар тізімінде аталған Journal of Language and Literature журналы да бар. Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығынан анықтама алып үлгермеген едім. Енді мақалам докторлық диссертацияны қорғауға шыққанда есептеле ме? Алдын ала рақмет!
Жауап
Журнал «Journal of Language and Literature», ISSN 2078-0303, пән аясы – әлеуметтік сала, Скопус базасында бар. Мақалаңыз осы журналда индекстелген мерзімде жарияланған және зерттеу жұмысыңыздың ғылыми нәтижелері қамтылған болса саналады. Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығының анықтамасы қажет емес.

Pages