Баптар

Сұрақ-жауап

1197 сұрақтардан 21 - 25 сұрақтар
10 Сәуір 2017
Насимов Мұрат Өрленбайұлы
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме! "Саясаттану" мамандығы бойынша Комитет тізіміне енетін журналдар бойынша сауалым бар еді. Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынатын ғылыми баспалар тізбесінен "Адам әлемі" және "әл-Фараби" журналдарын көре алмай отырмыз. 2013 жылғы 20 тамыздағы №1201 Комитет бұйрығымен аталмыш журналдар "саяси ғылымдары" тармағының 6, 7 тармақшасымен толықтырылған болатын. Ғаламтордағы сілтемесі: http://control.edu.gov.kz/kk/2013-zh20-tamyzdagy-n-1201-komitet-buyrygy#overlay-context=kk/2013-zh20-tamyzdagy-n-1201-komitet-buyrygy Журнал әлде, саясаттану саласынан алынып қалды ма? Алдын ала рақмет!
Жауап
«Адам әлемі» және «әл-Фараби» журналдары ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2013 жылғы 5 шілдедегі № 1033 бұйрығымен Ғылыми нәтижелерді жариялау үшін ұсынылатын ғылыми басылымдар тізбесіне Философия тарауына енгізілген.
10 Сәуір 2017
Уразалиева М.А.
Сұрақ
ҚР Білім және ғылым министрлігінің ғылыми атақтарды тағайындау туралы ережелерінің (31.03.2011ж. №128 бұйрығы) 5 пункт, 2-ші тармағында профессор атағын алу талаптарында тиісті органдардың ұсынымы бар басылымдарда 20 ғылыми мақала жариялау қажет делінген. Осы талаптың орнына ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған 20-дан астам оқулық пен 30-дан оқу құралдарын ұсынуға бола ма?
Жауап
Профессор ғылыми атағы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген «Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесінің» (бұдан-әрі Ереже) 5-тармақ 2) тармақшасына сәйкес қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін жарияланған, сұратылған мамандық бойынша 28 ғылыми мақаласы (тезистер емес), оның ішінде уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 20 ғылыми мақала және осы Ереженің 4-тармағының 2) тармақшасының талаптарын қанағаттандыратын халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 3 ғылыми мақаласы болу керек. Сіз сұрап отырған уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 20 ғылыми мақаланың орнына 20-дан астам оқулық пен 30 оқу құралын ұсыну Ереже талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, аттестациялық істерді Комитеттің қарауына ұсыну барысында міндетті түрде Ережені басшылыққа алу керек екенін ескертеміз.
10 Сәуір 2017
Қожабек Қанат Мұратұлы
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме? PhD докторлық дәрежесін алу үшін жазылған мақалам NISPAcee Jurnal of Public Administration and Policy (Польша), ISSN 1337-9038 журналына жарияланды. Осы журналда жарияланған мақала негізінде диссертацияны қорғауға ұсына алу мүмкімдігім туралы білсем деп едім! Үлкен рақмет!!!
Жауап
Сіздің «NISPAcee Journal of Public Administration and Policy» журналындағы «Access to socio-cultural life inside assisted care homes ? overviewing Legislation in Finland and Kazakhstan» тақырыбындағы мақалаңыз докторлық диссертация қорғау үшін рецензияланатын халықаралық ғылыми журналда жарияланған мақала ретінде саналмайды. Себебі, «NISPAcee Journal of Public Administration and Policy» журналы 2016 жылы Скопус базасында индекстелмейді.
09 Сәуір 2017
Свотина Марина Александровна
Сұрақ
Добрый день!Ответьте пожалуйста на мой вопрос, я докторант 3 курса, специальности ветеринарная санитария,ЗКАТУ им.Жангир хана, у меня имеется публикация в журнале Biology and Medicine (ISSN09748369-USA-Scopus),на момент публикации журнал входил в базу,но журнал имеет предметные области биохимия, генетика и молекулярная биология. Будет ли засчитана эта статья при присвоении ученой степени?А также будет ли учитываться публикация в международном научно-исследовательском журнале входящим в базу Agris, применима ли данная база для ветеринарной санитарии?С В правилах присуждения ученых степеней указано направление подготовки сельскохозяйственные науки(база Agris),входит ли туда ветеринария?Спасибо!
Жауап
В базе Скопус предметная область журнала «Biology and Medicine» (Biochemistry, Genetics and Molecular Biology) Ваша статья будет учтена если статья опубликована в текущих номерах журнала для докторантов при присуждении степени доктора философии PhD по специальности Ветеринарная санитария, но экспертиза научной статьи на соответствие по содержанию диссертации будет проверяться экспертным советом Комитета. Также сообщаем, что будут учитываться публикации в международном научно-исследовательском журнале входящим в базу Agris.
08 Сәуір 2017
Ташенов
Сұрақ
Добрый день, подскажите пожалуйста обязательно ли в школах на здании размещение Государственного флага и Герба?
Жауап
Порядок использования Государственного Флага и Государственного Герба установлены Законом РК «О государственных символах Республики Казахстан» (далее - Закон). Согласно ст.4 Закона, помимо зданий государственных органов Республики Казахстан, Государственный Флаг в обязательном порядке поднимается (устанавливается, размещается) на зданиях государственных организаций, в помещениях (части помещений) государственных юридических лиц, отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике. Также, в соответствии со статьей 6 Закона, Государственный Герб обязательном порядке размещается в помещениях (части помещений), отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике, государственных юридических лиц. Порядок установления и размещения государственных символов установлены Правилами использования (установления, размещения), Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873. Таким образом, размещение Государственного Флага и Государственного Герба является обязательной нормой для государственных школ.

Pages