Баптар

Сұрақ-жауап

1431 сұрақтардан 1296 - 1300 сұрақтар
18 Қараша 2013
Балтабаева Маххабат
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме? Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу үшін Томсон Рейтер (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторы журналына жазылған мақалаға қосалқы авторлардың мамандық шифрлары әртүрлі болуға бола ма және де мақаланың тақырыбы диссертациялық тақырыппен міндетті түрде бірдей болу керек пе? Алдын -ала рахмет!
Жауап
Ғылыми атаққа ұсынатын ізденушілер үшін Томсон Рейтер базасына кіретін және нөлдік емес импакт-факторы бар журналдардағы мақалаларды жазған ғалымдарға ғылыми мамандық бойынша шифрі сәйкес болу керек деген талап қойылмайды. Ғылыми атақтарға ізденушілердің ғылыми еңбектері ұсынылып отырған мамандығына сәйкес болу керек, диссертация тақырыбына сәйкестігі міндетті емес.
15 Қараша 2013
Шапауов Алиби Кабыкенович!
Сұрақ
Ресей Федерациясы аумағында "Бүкілресейлік ғылыми конференция" /Всероссийская научная конференция/ статусымен өткізілген ғылыми конференция материалдары (2007 - 2013 жж.) ҚР БҒМ, Білім және ғылым саласын бақылау (ВАК) комитеті тізіміндегі ғылыми еңбектер қатарына саналады ма? /РФ ВАК ережесі бойынша саналады/
Жауап
Ресей Федерациясында өткізілген конференциялар материадарында жарияданған еңбектер Комитет ұсынатын ғылыми басылымдардар тізімінің қатарына жатпайды.
11 Қараша 2013
Кабдығалиева А.
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме? Томсон Рейтерс журналына жазылған мақалаға қосалқы авторлардың мамандық шифрлары әртүрлі болуға бола ма? Мысалы, менікі 13.00.01, екіншісінікі 13.00.08. Алдын-ала рахмет!
Жауап
Ғылыми дәреже мен ғылыми атақтарға ұсынылатын ізденушілердің мақалалары тек жеке авторлықта ғана емес, соавторлары мен де болуы мүмкін.
08 Қараша 2013
Тайшыбай Зарқын
Сұрақ
Менің ЖОО 20 жылдан аса өтілім бар. Филология ғыл. кандидаты, доцентпін. Осы уақытқа дейін 6 монография, 5 оқу құралын, жүздеген мақала жаздым. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ профессорымын ІІ. Қазақ әдебиеті мен журналистика бойынша: 1."Абай және баспасөз", монография, 8 б.т. 1967; 2. "Абайтану арнасында", монография, 14 б.т. 2005; 3. "Аударманың теорияся сен практикасы", оқу құралы, 4 б.т. 2004; 4."Алаш көсемсөзі", оқу құралы, 6 б.т.02004; 5. "Журналистиканың құқықтық негіздері", оқу құралы, 13 б.т. 2008. ІІ.Қазақстан тарихы бойынша жариялаған негізгі ғылыми еңбектері: 1. «Қазақстанның мемлекет және құқық тарихы» (Ж.Артықбаев, Н. Дулатбековпен бірге), заң оқу орындары үшін оқу құралы, 13 б.т., «Жеті жарғы», Алматы, 1997; 2. «Жақып Ақбаев. Күрескерлік өмірбаяны», ( Н. Дулатбековпен бірге), монография, 8 б.т. «Жеті жарғы», Алматы, 1998; 3. «Баспасөз тарихы», оқу құралы, 12 б.т., М. Қозыбаев атындағы СҚМУ баспасы, Петропавл, 2004; 4. «Абылай хан». Өмірі мен қызметі. Ғылыми басылым. 27 б.т., Астана; 5. Мағжанның Қызылжары, монография, 20 б.т., 2007; 6. «Қазақтың ханы – Абылай», 40 б.т.,1-том, «Мәдени мұра» сериясының кітаптары, Алматы, «Ел-шежіре», 2011. 7. «Қазақтың ханы – Абылай», 40 б.т.,2-том, «Мәдени мұра» сериясының кітаптары, Алматы, «Ел-шежіре», 2011. 8. Қазақстанның Солтүстігіндегі қазақ баспасөзінің тарихынан (Х1Х ғас. аяғы-ХХ ғас. басы) Петропавл, монография 8 б.т. 2013. 9. Қазақстанның солтүстігіндегі азаттық күресінің кейбір мәселелері(Х1Х ғас. аяғы-ХХ ғас. басы) Петропавл, монография 9 б.т. 2013. Ережеге сәйкес "Қауымдастырылған профессор" алу үшін шет елде шыққан импак-фактор мақала керек. Қазақ тарихы мен әдебиетіне қандай шетел керек? Осы мәселені қарап, сол мақаласыз-ақ құжат тапсыруыма бола ма? деген сұрағым бар. Рахмет.
Жауап
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген «Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесінің» 4-тармағына сәйкес қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы ғылыми дәрежесі бар және осы ұйымда толық ставкада жұмыс істейтін тұлғаларға: - диссертация қорғағаннан кейін осы ұйымдағы ғылыми және/немесе ғылыми-педагогикалық қызметтегі 3 (үш) жылдан кем емес үзіліссіз өтілі, оның ішінде жоғары оқу орнында доценттен (қауымдастырылған профессордан) төмен емес лауазымда немесе ғылыми ұйымда тиісті лауазымда 2 (екі) жыл еңбек өтілі; - диссертация қорғағаннан кейін жарияланған, ұсынылып отырған мамандық бойынша кемінде 14 (он төрт), оның ішінде: Комитет ұсынатын басылымдарда кемінде 10 (он); Томсон Рейтер (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық ғылыми журналдардағы кемінде 2 (екі) ғылыми еңбегі; шетелдік халықаралық конференциялардың материалдарында кемінде 2 (екі) баяндамасы. - монографиясы немесе Ғылыми кеңес ұсынған және соңғы 3 (үш) жылда басылған, көлемі 6 (алты) баспа табақтан кем емес, білім беру процесінде кемінде 1 (бір) оқу жылы пайдаланылған, жеке жазылған оқу құралы немесе оның басшылығымен диссертация қорғаған және ғылыми дәрежесі бар тұлғасы болған жағдайда беріледі. Талапқа сәйкес мақалаларыңыз болмаса, қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы берілмейді.
07 Қараша 2013
Нуртаева
Сұрақ
Құрметті Министр мырза! Шымкент Унивеситетінің Ректоры міндетін атқарушы Шингисбаев Б.М. ВОУД-қа байланысты сыртқы бөлім студенттерінен (2 мыңдай студент) әр адамға 1,5 мың теңгеден күштеп ақша жинатып жатыр. Сл қаржыны ВОУД-ді өткізуге келе жатқан Министрлік комиссиясына беремін, олармен келісіп қойдым деп түсіндіруде. Осы шындықпа, жіберген комиссиямен алдын-ала келіскені распа? Студенттер атынан
Жауап
Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында ОЖСБ білім беру қызметтерінің сапасын бағалау және жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында (бұдан әрі - МЖМБС) қарастырылған оқу пәндерінің көлемін білім алушылардың меңгеру деңгейін анықтау мақсатында соңғы курс студенттері үшін жүзеге асырылады. ОЖСБ меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан жоғары оқу орындарындағы барлық оқыту нысандары бойынша білім алушы студенттер үшін өткізіледі. ОЖСБ-ның нәтижелерін рейтингтік зерттеу жүргізетін ұйымдар пайдаланатын болады. ОЖСБ рәсімінің өткізуін бақылауды Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген Министрлік өкілдері жүзеге асырады. Тестілеу рәсімі бюджеттен бөлінген қаражат есебінен өткізіледі. Сондықтан ол үшін ақша жинау заң бұзушылыққа жатады. Аталған бұзушылық орын алған жағдайда құқық қорғау органдарына шағымдану қажет.

Pages