Баптар

Сұрақ-жауап

1197 сұрақтардан 11 - 15 сұрақтар
01 Мамыр 2017
Алипбекова Жамиля Кожагельдиевна
Сұрақ
Мен, Алипбекова Жамиля Қожагелдіқызы Астана қаласының Райымбек батыр атындағы №50 "Қазғарыш" мектеп-лицейінің "физика пәні" мұғалімімін. 2009 жылы ЖОО-нын қызыл дипломмен тәмамдап, "физика бакалавры" мамандығын алғанмын. 2011 жылы айтылған мамандық бойынша магистратураны қызыл дипломмен бітіріп, "жаратылыс ғылым магистрі" академиялық дәрежесін алдым. 2011-2016 жылдары ЖОО-да мамандығым бойынша, яғни 5 жыл жұмыс істедім. 2016 жылдың қыркүйек айынан бастап, қазіргі таңға дейін №50 мектеп-лицейінде "физика пәні мұғалімі" қызметін атқарудамын. Яғни, ЖОО-нан орта білім беру мекемесіне ауыстым. Осыған сәйкес, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығы, 2-қосымшасы, 20-3 тармағының 3) тармақшасы бойынша: "Жоғары біліктілік санатына: ЖОО-дан білім ұйымдарына педагогикалық жұмысқа ауысқан, магистр академиялық дәрежесі бар және кемінде 4 жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар" мерзімінен бұрын аттестаттаудан өтеді деліген. Қазіргі таңда ешқандай біліктілік санатым жоқ. Айтылған заңға сәйкес 2017 жылдың мамыр айында "жоғары біліктілік" санатына өтініш бере аламын ба?
Жауап
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарының 20-3-тармағының 3) тармақшасына сәйкес педагог қызметкер және оларға теңестірілген тұлғалар біліктілік талаптарына сәйкес өтініші негізінде жоғары біліктілік санатын алу (растау) мақсатында мерзімінен бұрын аттестаттаудан жоғары оқу орнынан білім беру ұйымдарына педагогикалық жұмысқа ауысқан, магистр академиялық дәрежесі бар және кемінде төрт жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар өтеді. Сәйкесінше, аталған талаптарға сай келетін үміткерлер жоғары біліктілік санатына өтініш беруге құқылы.
29 Сәуір 2017
Айтимов Болат Жолдасбекович
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме? Мен, Айтимов Болат Жолдасбекович, 2017 жылдың 21 қаңтарында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универстетінің жанындағы 6D030100 - Құқықтану, 6D030200 - Халықаралық құқық мамандықтар тобы бойынша құрылған диссертациялық кеңесте докторлық диссертациямды сәтті қорғап, құжаттарымды 2017 жылдың 15 ақпаны күні комитетке өткізген болатынмын. Осыған сәйкес, аттестациялық ісімнің қаралғандығын және ол бойынша қандай шешім қабылданғандығын қайда хабарласып білуіме болады? Және де қабылданған оң шешім бойынша комитет төрағасының бұйрығы қанша күн ішінде шығады?
Жауап
Сізге ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 658 бұйрығымен 6D030100 – Құқықтану мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.
27 Сәуір 2017
Жунусов Аблай Каиртасович
Сұрақ
Здравствуйте! Я работаю в ВУЗе 21 год. С сентября 2014 года уволился из одного ВУЗа и устроился в другой. В Правилах присвоения ученых званий, говорится: - Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивает¬ся лицам, имеющим ученую степень и работающим в данной организации на полной ставке, при наличии: непрерывного стажа научной и/или научно-педагогической деятельности в данной организации не менее 3 (трех) лет после защиты диссертации, в том числе 2 (двух) лет в должности не ниже доцента (ассоциированного профессора) вуза. Вопрос: Считается ли у меня прерванным стаж? В данном ВУЗе стаж 3 года будет считаться с сентября 2017 года, хотя у меня ВУЗовский стаж 21 год (после защиты 6,5 года). Могу ли я сейчас подать документы для присвоения ассоц.проф. (доцента)? По остальным требованиям все соответствует. Спасибо!
Жауап
Если Вы уволились из одного вуза в 2014 году и продолжили трудовую деятельность в другом вузе в 2017 году, то стаж будет считаться прерванным. Документы на ассоциированного профессора (доцента) можете подавать при соответствии всем требованиям Правил присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор).
27 Сәуір 2017
Тойпасова Улжан Масимжановна
Сұрақ
Здравствуйте, я задавала вопрос 26.04.2017г., хотела бы дополнить вопрос, речь идет о Журнале "Метрология", который с 19.03.2009г. была в перечне рекомендуемых Комитетом изданий, но с 2017г. этот журнал исключили из списка Комитета. в связи с этим будут ли признаны статьи, которые были опубликованы до 2017 г. как рекомендованные Комитетом для присвоения ученного звания- доцента.
Жауап
Журнал «Метрология» исключен из Перечня изданий, рекомендуемых Комитетом для публикации результатов научной деятельности, в 2012 году. Но статьи, опубликованные в данном журнале до 31 декабря 2012 года будут считаться как публикации в журналах из Перечня Комитета.
26 Сәуір 2017
Арепова Гаухар Джумабаевна
Сұрақ
Здравствуйте. Я, Арепова Г.Д. докторант 3 курса. У меня имеется одна публикация - Кальменов Т.Ш., Арепова Г.Д. О граничных условиях линейных интегральных операторов // Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. – 2015. – Т. 17, № 4. – С. 34-41. Эта статья была опубликована 18 ноября 2015году. Специалисты КазНУ утверждают, что этот журнал был в списке ВАК России до 30 ноября 2015года. Для моей защиты докторской диссертации, могу ли я считать эту публикацию как- ВАКовская публикация?
Жауап
Да, действительно указанный Вами журнал входил в перечень изданий, рекомендуемый ВАК РФ и действительный до 30 ноября 2011 года. Если статья в данном журнале была опубликована до этого срока, то она будет учтена.

Pages