Баптар

Сұрақ-жауап

1475 сұрақтардан 11 - 15 сұрақтар
29 Тамыз 2018
Толеубаева Айнур Абилтаевна
Сұрақ
Сәлеметсіз бе! Мен 2018 жылы Түркия Республикасы Мармара Универитетінде Phd Докторантурасын бітірдім. Дипломды нострификация жасау үшін қандай талаптар қойылады? Толығырақ мәлімет бере аласыз ба? Қандай басылымдар болуы керек?
Жауап
Ғылыми дәрежелер, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін шетелде алған Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктерге және азаматтығы жоқ тұлғаларға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру аталған дәрежелердің баламалылығын тану арқылы жүзеге асырылады. Баламалылықты тану рәсімін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен бекітілген Ғылыми дәрежелер беру қағидаларының 20, 21, 22-тармақтарында белгіленген тәртіпте өздерінің жеке өтініштері және (немесе) үміткер жұмыс істейтін ұйымның қолдаухаты бойынша Комитет жүргізеді. Академиялық рейтингтердің топ 500 қатарына (Джао Тонг Шанхай университеті, Таймс, QS) немесе U.S. News and World Report рейтингінің ұлттық университетінің топ 200 қатарына кіретін жоғары оқу орындарында диссертация қорғаған, сондай-ақ Тәуелсіз мемлекеттер достастығы және Еуразия экономикалық қауымдастығына кірмейтін мемлекеттерде қорғаған тұлғалардың шетелде алынған ғылыми дәрежесі, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері дипломдарының баламалылығы танылғанда диссертациялар мен жарияланымдарға сараптама жүргізілмейді. Баламалылығын тану үшін қажет құжаттар тізімі: 1) жеке өтініш (ерікті нысанда) және (немесе) ізденуші жұмыс істейтін ұйымның қолдаухаты (ерікті нысанда); 2) жеке басты куәландыратын құжаттың нотариалды расталған көшірмесі; 3) дәреженің берілгені туралы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе дәрежені беру туралы құжаттың нотариалды куәландырылған мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасы. Диссертацияларын Тәуелсіз мемлекеттер достастығы және Еуразия экономикалық қауымдастығына кірмейтін мемлекеттерде қорғаған тұлғалар үшін апостильденген немесе қорғау мемлекетінде диссертация қорғауын легализациялайтын диплом; 4) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде аты, жөні, тегінің (болған жағдайда) жазылуы туралы мәлімет; 5) жұмыс орны растаған 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болған жағдайда); 6) ҰМҒТСО (ерікті нысанда) диссертацияның бір данасын қабылдағаны туралы анықтамасы; Құжаттар тізімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен бекітілген Ғылыми дәрежелер беру қағидаларының 21 және 23-тармақтарына сәйкес келтірілген. Құжаттар папкаға құжаттар тізімімен (опись) бірге тігіледі.
28 Тамыз 2018
Жансагимова Аягоз Ержановна
Сұрақ
Здравствуйте! Можно узнать наш Казахстанский журнал Вестник НАН РК вошел в базу Томсон Рейторс, и при защите PhD или при получении ассоциированного профессора подходит ли данный журнал для данных действий? И еще вопрос - Можно ли для защиты PhD иметь 5 соавторов в статье импакт фактор?
Жауап
Публикации в указанном Вами журнале будут учтены при соответствии требованиям пункта 4 Правил присвоения ученых званий (асооциированный профессор (доцент), профессор). Количество соавторов в статье нормативными правовыми актами не регламентировано.
28 Тамыз 2018
Ахметбек Мадина
Сұрақ
Садемесиздерма. Докторантура дипломын ностриикациалауга кандай кужаттар кажет? Кужат тизими керек еди
Жауап
Қажетті құжаттар Тізімі комитеттің сайтында бар (ғылыми кадрларды даярлауды бағалау бөлімінде).
27 Тамыз 2018
Жазира
Сұрақ
Құрметті бақылау департаменті! Жолек ауылы 152 мектеп мұғалімдері осы уақытқа дейін сағат жүктемесін бөлген жоқ. Сабақ қалай болады. Білім туралы заң орындалмай отыр. Мектеп директоры Е. Дүйсенов немқұрайлы қарап отыр.
Жауап
Білім беру ұйымдарының білім беру қызметін тексеру үшін, тұрғылықты мекен-жайы бойынша аумақтық білім саласындағы бақылау департаментіне немесе Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетіне тікелей жазбаша түрде өтініш жіберу қажет.
27 Тамыз 2018
Койшибаев Алмас Галимович
Сұрақ
Моя дочь Долгополова Екатерина Андреевна, (17.06.1998г.р.) учится в АРСУ им.Жубанова (г.Актобе) на экономическом факультете. Я на днях вышел на пенсию. Ее мама работает, но у нее зарплата небольшая. Так получилось, что платить за обучение стало очень накладно и, поэтому, мы с дочкой решили, что она перейдет на заочное обучение и будет работать. Но вышло так, что подать заявление вовремя мы не смогли, т.к. дочка отдыхала у бабушки в Росии, а у нас заявление не принимали. Дочка вернулась 26 августа и, сегодня 27 августа у нее заявление на перевод на заочное отделение не приняли, хотя в качестве доказательства того, что она не могла прийти раньше, она предъявили билет на самолет. Мы знаем, что заявление надо было подать до 25 августа, но ведь в жизни случаются разные непредвиденные обстоятельства. Что в этом плохого, если дочь хочет помочь своим родителям и сама зарабатывать на свое обучение?! Тем более, что она учится очень хорошо и у нее отличная успеваемость! Вот поэтому я прошу помочь руководство министерства помочь нам в этой совсем простой, по-моему мнению, ситуации. Заранее благодарю...
Жауап
Согласно Правил перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 19, обучающийся переводиться или восстанавливается на любую форму обучения, на любую специальность и в любой вуз независимо от сроков отчисления при восстановлении. Заявления обучающихся очной и вечерней форм обучения о переводе и восстановлении рассматриваются руководителем организации образования в период летних и зимних каникул в течение пяти дней до начала очередного академического периода принимающей организации образования. При переводе или восстановлении обучающихся определяется академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных ими за предыдущие академические периоды. Процедура перевода и восстановления обучающихся с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую, из одного вуза в другой на платной основе устанавливается вузом самостоятельно и отражается в его академической политике.

Pages