Баптар

Сұрақ-жауап

1442 сұрақтардан 11 - 15 сұрақтар
04 Маусым 2018
Есен Айжан Нуралыкызы
Сұрақ
Доброго времени суток! Два года назад закончила университет, и по предверии окончания Вуза в принудительно-добровольном порядке вуз обязал подписать договор об отработке госгранта в госучреждении по профессии. Суть моего вопроса: имеет ли силу данный договор? (Уже отработала два года по договору). Есть ли смысл мне отрабатывать его еще один год? (Многие моих сокурсниц не выполняют свою часть договора и пени и штрафа по договору им не начисляются)
Жауап
Извините, Ваш вопрос не входит в компетенцию Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. С данным вопросом рекомендуем Вам обратиться на блог Министра образования и науки Республики Казахстан на сайте www.edu.gov.kz
16 Мамыр 2018
Скендиров Айдынбек Айтбаевич
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме? Ресей Федерациясы жоғарғы оқу орнын бітірген жеке тұлғалардың дипломын нострификациялау керек пе?
Жауап
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы №8 бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларының 1 тармағына сәйкес Сіздің Ресей Федерациясында білім алған білім туралы құжатыңыз Қазақстан Республикасында тану және нострификациялау рәсімінен өтуге жатады. Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау рәсімінен өту үшін қажетті құжаттар тізбесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 16 сәуірдегі № 212 бұйрығымен бекітілген «Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау» мемлекеттік қызмет стандартында жарияланған. Өтініштерді қабылдау және көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нәтижелерін беру «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы жүзеге асады. Өтініштерді қарау мерзімі 30 жұмыс күнін құрайды.
11 Мамыр 2018
Кубентаев Серик Аргынбекович
Сұрақ
Здравствуйте председатель ККСОН! У меня к Вам вопрос по поводу признания диплома кандидата наук в РК. Недавно защитил кандидатскую диссертацию в Республике Кыргызстан в качестве соискателя ученой степени без обучения в аспирантуре. Хочу уточнить возможно ли мне пройти процедуру нострификации полученного диплома кандидата наук Кыргызской Республики у нас в Казахстане. Я гражданин Республики Казахстан и работаю в научном институте при Комитете науки МОН РК. Если возможно пройти данную процедуру, куда мне обратиться и какие документы необходимы?
Жауап
Признание диплома кандидата наук, полученного за рубежом, проводится согласно требованиям Правил присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 127 от 31 марта 2011 года. Согласно данным Правилам признание эквивалентности проводится путем присуждения степени доктора философии по соответствующей специальности PhD. Данная процедура добровольная и проводится в Комитете по контролю в сфере образования и науки МОН РК. Перечень необходимых документов и требования также указаны в Правилах присуждения ученых степеней, которые можно найти на интернет-ресурсах Комитета, Министерства или в информационно-правовой системе Әділет. Телефоны 74-23-97, 742370, 742307, адрес - г. Астана, ул. Мәңгілік ел 8, Дом министерств, подъезд 11.
10 Мамыр 2018
Елшібаева Калима Закировна
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме! Мен докторантурада 6D020500 - филология мамандығында ақылы бөлімде оқимын. Үш жылдың оқу ақысы толық төленген. Қазір 2 курстамын. Диссертация жұмысым толық дайын болған жағдайда мен ертерек қорғауға шыға аламын ба? Әр түрлі ақпараттар естимін: ертерек қорғауға болады деп. Осыған байланысты менің нақты кімнен кеңес алуыма болады және қандай заңнамаға сүйенемін. Нақты және толық ақпарат беретін бөлімнің немесе жауапты тұлғаның байланыс тел. берсеңіздер.... Рахмет!
Жауап
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен бекітілген Докторантура бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттың 72-тармағы бойынша докторантураның білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгеріп, диссертацияны сәтті қорғаған жағдайларда докторантқа оқу мерзіміне қарамастан PhD доктор немесе бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі беріледі.
05 Мамыр 2018
Оспанов Ербол Амангазович
Сұрақ
Мен, Оспанов Е.А. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің, Ақпараттық технологиялар факультеті, 6D070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығының 3 курс докторантымын. Қойылған талаптарға сәйкес Томсон Рейтер (ISI WebofKnowledge, ThomsonReuters) және Scopus мекемелерінің мәліметтер қорына кіретін журналда ғылыми мақалаларым жарияланған. Төмендегі тізімде көрсетілген Томсон Рейтер (ISI WebofKnowledge, ThomsonReuters) және Scopus мекемлерінің мәліметтер қорына кіретін ғылыми жарияланымдардың қайсысымен қорғауға шыға аламын? 1) Mathematical modeling for reforming unit of chemical technological system in refinery production under uncertainty(International Journal of Applied Engineering Research 11(11), с. 7278-7283 ISSN:0973-4562) 2016ж 2) Mathematical modeling and decision-making on controlling modes of technological objects in the fuzzy environment (Proceedings of the World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA) 2016-September,7578783, с. 103-108 )2016ж (Scopus/Web of Science ) 3) Control of fuzzy technological objects based on mathematical models (International Conference on Control, Automation and Systems 7832501, с. 1487-1493)2017ж (Scopus/Web of Science) 4) Decision-making in the fuzzy environment on the basis of various compromise schemes (Procedia Computer Science 120, с. 945-952 E-ISSN:1877-0509) 2017ж (Scopus/Web of Science) 5) Hybrid method of development of mathematical models of chemical-technological systems under uncertainty (Математическое моделирование ,Mathematical Models and Computer Simulations ,Том:29Выпуск:4Стр.:30-44 Web of Science /Russian Science Citation Index) 2017ж
Жауап
Сізге 1-ші көрсеткен мақалаңызбен қорғауға шығуға болады

Pages