Баптар

Сұрақ-жауап

1539 сұрақтардан 6 - 10 сұрақтар
05 Қараша 2018
ЖаниЯ
Сұрақ
Здравствуйте. Хотела уточнить,должны ли студенты сокращенных групп(После колледжа ,очно)сдавать Воуд?
Жауап
Задачами ВОУД в организациях образования являются: 1) осуществление мониторинга учебных достижений обучающихся; 2) оценка эффективности организации учебного процесса; 3) проведение сравнительного анализа качества образовательных услуг, предоставляемых организациями образования. Итоги ВОУД – свидетельство качества образовательных услуг, оказываемых организациями образования. Для студентов ВОУД правовых последствий не имеет. Вместе с тем, вопросы административных мер по отношению к студентам находятся в компетенции руководства вуза.
04 Қараша 2018
Жолымбетов Ермек
Сұрақ
Скажите пож-та куда можно направить предложения по проекту Закона о статусе учителя?
Жауап
Извините, Ваш вопрос не входит в компетенцию Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. С данным вопросом рекомендуем Вам обратиться на блог Министра образования и науки Республики Казахстан на сайте www.edu.gov.kz
29 Қазан 2018
Қырықбаева
Сұрақ
Саламатсыздар! Мен 3 курс докоранты едім,Кейінгі болып жатқан өзгерістерге қатысты(Жоғарғы орындардың автономды болуы) біздің қорғауымызға қандай әсерін тигізеді? Сонда біз жұмысымызды ВАК жиберілмей ма? Қорғағаннан кейін дипломымыз тек өз университетімізде ғана жарайды деген сөздер қаншалықты шындыққа жанасады? Қорғау талаптары бұрынғыдай қала ма?
Жауап
Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 126 бұйрығына 2018 жылғы «28» қыркүйектегі № 512 бұйрығымен өзгеріс енгізілді. Ерекше мәртебесі бар Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі - ЖОО) жанындағы диссертациялық кеңестерде диссертацияларын қорғаған докторанттарға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін ерекше мәртебесі бар ЖОО осы Қағидалардың 6-тарауында белгіленген тәртіппен өздері береді. Диссертацияларын ерекше мәртебесі жоқ ЖОО-ларда қорғаған докторанттарға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін Комитет Сараптау кеңесінің (осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша) қорытындыларын ескере отырып және осы Қағидалардың 3-тарауында белгіленген тәртіппен береді.»;
29 Қазан 2018
Базарбаев Канат
Сұрақ
Сәлеметсіздерме! Сіздерге қояр екі сұрағым бар еді. 1. Clarivate Analytics (Бұрынғы Thomson Reuters ) компаниясының базасына енген Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабаршысы" ғылыми журналының 2018 жылы мамыр айының №3 санында ағылшын тілінде «Influence of tatars for the Kazakh cultural life and development of the Kazakh jadid education» атты тарих саласына қатысты мақаламыз жарық көрді. Гуманитарлық бағыт 07.00.00 – Тарих мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу үшін бұл мақала есепке алына ма? 2.Scopus базасындағы Revista Espacios (ISSN 0798 1015) журналында жарияланған мақала бойынша гуманитарлық бағыт 07.00.00 – Тарих мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алуға бола ма? Сіздерден жауап күтеміз Алдын ала рахмет!
Жауап
«ҚР ҰҒА Хабаршысы» журналы Clarivate Analytics (Web of Science) ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық ғылыми журналдар немесе Scopus деректер базасына кіретін басылымдар тізбесіне Тарих мамандығынан енгізілмеген. Сондықтан, қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағына алу үшін аталған журналға жарияланған мақала Scopus деректер базасына кіретін басылымдарда жарияланған еңбектерге саналмайды.
29 Қазан 2018
Ыдырыс Айжан Жумабайкызы
Сұрақ
Добрый день. Я докторант ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Хотела выйти на защиту PhD. У меня вышла статья в 2015 в журнале Вестник Московского университета. Серия 1. Математика механика. В то время (2015г.) этот журнал был в списке ВАК РФ, но сейчас в списке нет. Будет ли считаться эта статья как ВАК при защите? Жду Вашего ответа. Спасибо.
Жауап
Статья будет засчитываться если журнал на момент публикации входил в перечень изданий, рекомендуемых ВАК РФ для публикаций результатов научной деятельности.

Pages