Баптар

Сұрақ-жауап

1431 сұрақтардан 6 - 10 сұрақтар
02 Мамыр 2018
Назгуль
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме Мен "6D060100 - математика" мамандығы бойынша үшінші курс докторантымын. Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін aлу үшін диссертация жұмысының негізгі нәтижелерінің баспаға шығу туралы талап бойынша бірнеше сұрақтарым бар еді. 1. 'International Journal of Engineering and Technology' журналы Scopus базасына кіре ме? (E-ISSN:2227-524X https://www.scopus.com/sourceid/21100805731?origin=sbrowse) 2. Егер бұл журнал кірсе диссертациялық жұмысыма қатысты мақаламды баспаға жіберсем, осы мақалам осы журнал бойынша диссертация қорғауға жарайды ма? 3. Және де тематикалық бағыты компьютерлік ғылымдар (әртүрлі) деп жазылған, осы бағытқа математика бағытын жатқыза аламыз ба? 4. Сонымен қатар егер журнал тек zbMath немесе MathScinet базасына ғана кіретін болса, онда ол журналда шыққан мақала диссертациялық жұмысты қорғау кезінде есептеле ме (бірақ Scopus немесе Thomson Reuters базасына кірмейді)? Алдын ала алғысымды білдіремін.
Жауап
1. Бұл журнал Скопус базасынан шығып кеткен. Журналдың индестелген (яғни Скопус базасына кірген) ең соңғы жылы, журналдың томы, номері, тіпті беттер саны туралы ақпаратты www.scopus.com сайтынан тексеруіңізге болады (https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0019/212275/Discontinued-sources-from-Scopus_March_26_2018.xlsx). 2. Ия, егер журнал Web of science және Scopus базаларына кірмей, бірақ zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет) базаларында болса, мақалаңыз докторлық диссертацияны қорғау үшін есептелінеді.
01 Мамыр 2018
Жылгелдиев Майрамбай Чакабаевич
Сұрақ
Мен, Жылгелдиев Майрамбай Чакабаевич, 1991 жылы Ташкент ирригация және ауыл шаруашылығын механизацияландыру инженерлері институтына түсіп, 1996 жылы «жер құрылысы инженері» - біліктілігін, немесе «жер құрылысы» мамандығым алдым. Мен, 2009 жылғы Қазақстан Республикасының классификаторын, яғни Қазақстан Республикасының бакалавриат және магистрант мамандықтарының жіктеуіші мен жоғары білім беру мамандықтарының жіктеуішінің сәйкестік тізбесін басшылыққа ала отырып, өзімнің «жер құрылысы инженері» біліктілігімнің қайсы классификаторға жататындығын, немесе: 1. Техникалық ғылымдар және технологиялар «құрылыс»; 2. Қызмет көрсету «Жерге орналастыру», айқындап беруіңізді сұраймын. Құрметпен, М. Жылгелидиев
Жауап
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы №8 бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларының 1 тармағына сәйкес Сіздің 1996 жылғы Өзбекстан Республикасы Ташкент ирригация және ауыл шаруашылығын механикаландыру инженерлері институтын бітіргені туралы берілген дипломыңыз Қазақстан Республикасында тану және нострификациялау рәсімінен өтуге жатады. Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау рәсімінен өту үшін қажетті құжаттар тізбесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 16 сәуірдегі № 212 бұйрығымен бекітілген «Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау» мемлекеттік қызмет стандартында жарияланған. Өтініштерді қабылдау және көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нәтижелерін беру «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы жүзеге асады. Өтініштерді қарау мерзімі 30 жұмыс күнін құрайды.
28 Сәуір 2018
Сайлибаева Алия Бакытовна
Сұрақ
Здравствуйте, почему каждый год собирают деньги на ремонт школы, разве государство не выделяет ли деньги на эти средства.
Жауап
Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК (далее - Комитет) на Ваш запрос относительно сбора денежных средств в школе, сообщает следующее. Согласно статье 43 Закона Республики Казахстан «Об образовании», функция по материально-техническому обеспечению, оснащению и оборудованию организаций образования входит в компетенцию организации образования. Статьей 6 Закона об образовании предусмотрена обязанность местных исполнительных органов в оказании содействия в материально-техническом обеспечении государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы. Согласно действующему законодательству, образовательные услуги, оказываемые организациями образования обучающимся и воспитанникам за счет бюджетных средств, предоставляются бесплатно. Государственным учреждениям образования запрещается предоставлять обучающимся и воспитанникам образовательные услуги на платной основе в рамках государственного общеобязательного стандарта образования, взимать с учащихся и педагогических работников деньги, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об образовании». За нарушение прав и свобод воспитанников, требований законодательства, руководитель организаций образования несет ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
27 Сәуір 2018
Абеустанова
Сұрақ
Сәлеметсіз бе,мен докторантураның 3-курс студентімін, қорғауға шығу үшін талап бойынша 7 мақаланың (3 халықарлық конференцияда, 3 ВАК және 1 скопус не томсонс рейтерс базасындағы басылымда мақала шығу керек) Соның 1 мақалам Скопус базасында периодический изданияда(басылымда) шыққан: https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?origin=searchauthorlookup&src=al&edit=&poppUp=&basicTab=&affiliationTab=&advancedTab=&st1=Abeustanova&st2=&institute=&orcidId=&authSubject=LFSC&_authSubject=on&authSubject=HLSC&_authSubject=on&authSubject=PHSC&_authSubject=on&authSubject=SOSC&_authSubject=on&s=AUTHLASTNAME%28Abeustanova%29&sdt=al&sot=al&searchId=eb3a26d66cb35e7a9529448791459839&exactSearch=off&sid=eb3a26d66cb35e7a9529448791459839 Мақаламның тақырыбы Automatic Post-editing of Kazakh Sentences Machine Translated from English. ISSN: 1860949X Тип источника: Book series Язык оригинала: English DOI: 10.1007/978-3-319-56660-3_25 Тип документа: Book Chapter Издатель: Springer Verlag деп көрсетілген. Осы мақалам қорғауға жарай ма?
Жауап
Жауап беру үшін журнал туралы толық ақпарат беруіңіз керек.
27 Сәуір 2018
Иманбаев Халел Айханович
Сұрақ
Здраствуйте. У меня 2 вопроса 1) В дипломе кандидата наук от 2010года неправильно написаны Фамилия и Имя на английском. Можно это как то изменить или написать справку что это мой диплом. На русском и казахском языках все нормально написано. 2) Я Кандидатскую диссертацию писал как соискатель, защитил в 2010г. по закону об послевузовском образовании за 2006г., соискательство входит в программу послевузовского образования, могу ли я затребовать с университета где проходил обучение и защиту диссертации академическую справку с указанием академических часов потраченных на исследование, изучение теорий исследований, педагогической практики?
Жауап
1. Ситуация с Вашим диплом будет разрешена, ели Вы обратитетсь в Комитет с заявлением о выдаче дубликата, указав верное написание данных на английском языке. 2. Данный вопрос не входит в компетенцию Комитета.

Pages