Баптар

Оқыту семинарының бағдарламасы

Құрылған:15.06.2017, 15:38   |   Жаңартылған:15.06.2017, 15:38

г. Аcтана, ЕНУ им.  Л.Гумилева,
главный корпус, 259 аудитория

 

20 июня 2017 года
15.00 час.

14.30-15.00

Регистрация участников

15.00-15.15

Қатысушыларды тіркеу
Регистрация участников

15.20-15.45

2016 жылы өткен докторлық диссертациялар қорғаулар нәтижелері
Итоги защит докторских диссертаций 2016 года

Сакенова Қ.Ж. – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің басқарма басшысы
Сакенова К.Ж. – руководитель управления Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК

15.50-16.50

PhD докторлық диссертация жазу және қорғау барысында жіберілетін  кемшіліктер
Анализ нарушений, допускаемых в процессе защиты и написания докторской диссертации PhD

Сакенова Қ.Ж. – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің басқарма басшысы
Сакенова К.Ж. – руководитель управления Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК

17.00-17.40

Халықаралық сілтеме жүйелерінде рейтингі бар журналдар іздестіру - Scopus базасы
Поиск рейтинговых журналов в международных системах цитирования – ресурсы Web of science.

Оспанова Алия - Elsevier компаниясының өкілі
Оспанова Алия - представитель компании Elsevier

17.40-18.00

Халықаралық сілтеме жүйелерінде рейтингі бар журналдар іздестіру – Springer базасында журналдарды таңдау
Поиск рейтинговых журналов в международных системах цитирования – подбор журналов в базе Springer.

Ирина Александрова – Қазақстандағы Springer компаниясының өкілі
Ирина Александрова – представитель компании Springer в Казахстане