Баптар

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға және қайта ресімдеуге арналған өтініштердің нысандарын, лицензиялардың және (немесе) лицензияларға қосымшалардың нысандарын бекіту туралы

Құрылған:01.02.2016, 17:07   |   Жаңартылған:01.02.2016, 17:11

Көшіру

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 3 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 6 ақпанда № 10195 тіркелді

 «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға және қайта ресімдеуге арналған өтініштердің нысандары, лицензиялардың және (немесе) лицензияларға қосымшалардың нысандары:
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысаны;
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысаны;
      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлға өтiнiшінің нысаны;
      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысаны;
      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған жеке тұлға өтiнiшінің нысаны;
      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес лицензия нысаны;
      7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес лицензияға қосымшаның нысаны;
      8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға қосымшаның нысаны;
      9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес объектіге арналған лицензия нысаны;
      10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес объектіге арналған лицензияға қосымшаның нысаны;
      11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және олардың айналымы саласындағы қызметке лицензияның нысаны;
      12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес алкоголь өнімін өндіру жөніндегі қызметке арналған лицензияға қосымшаның нысаны;
      13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес ойын бизнесі саласындағы қызметке лицензияның нысаны;
      14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу жөніндегі қызметке лицензияның нысаны;
      15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу жөніндегі қызметке лицензияның нысаны бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануын;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
          Ұлттық экономика
            министрі                                     Е. Досаев

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына     
1-қосымша       

Нысан

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
алуға арналған заңды тұлғаның өтiнiші

____________________________________________________________________
                   (лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық
                          атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________
______________________________ жүзеге асыруға лицензияны және
(немесе) лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта ______ (лицензияны
қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек)
беруiңiздi сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы,
ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар)
нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
            (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
   (пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
              атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.

Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті
электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет
көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).

Басшы ______________ ________________________________________________
        (қолы)          (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

Қазақстан Республикасы   
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 3 бұйрығына      
2-қосымша       

Нысан

Білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияны және (немесе)
лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлғаның өтiнiші

_____________________________________________________________________
                      (лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)

*

 

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

       

 

* техникалық және кәсіптік білім берудің, оның ішінде кәсіптер мен
мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары және орта білімнен
кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің, оның
ішінде мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары бойынша қызметтің
кіші түрлері үшін

жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз
тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
_____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы,
ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар)
нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
            (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
______ парақта қоса беріліп отыр.

Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті
электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет
көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).

Басшы ______________ _____________________________________________
          (қолы)       (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны Толтыру күні: 20___ жылғы «___» _______________

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына     
3-қосымша      

Нысан

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
алуға арналған жеке тұлғаның өтiнiші

_____________________________________________________________________
                    (лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
   (жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке
                        сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
     (қызметтiң түрi және (немесе) қызметтiң кіші түрінің(-лері)
                        толық атауы көрсетiлсiн)

жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз
тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы
_____________________________________________________________________
 (пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
                       атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
             (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
       (пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,
          көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

______ парақта қоса беріліп отыр

Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті
электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет
көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға __________ __________________________________________
            (қолы)   (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны Толтыру күні: 20___ жылғы «__» ___________

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына    
4-қосымша      

Нысан

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
қайта ресімдеуге арналған заңды тұлғаның өтiнiші

_____________________________________________________________________
                 (лицензиардың толық атауы)

_____________________________________________________________________
 (заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
    мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
     филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
______________________________________________________ жүзеге асыруға
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері)
                        толық атауы)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері),
берілген күні, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды)
берген лицензиардың атауы)
лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ___ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті
жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар және хабарламалар туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес
(тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар және
хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада
көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші тұлғалардың пайдасына
объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____
5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия
үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып,
объект нақты көшірілмей оның орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі ____
6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап
болған жағдайларда ____
7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру
нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе
өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
             (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
      (шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы,
       қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат
                 (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.

Осымен:
      көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберуге болатындығы;
      өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
      өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді
пайдалануға келісімін береді;
      өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің
өтінішті электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа
қызмет көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).
Басшы ______________ ________________________________________________
        (қолы)         (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына   
5-қосымша     

Нысан

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
қайта ресімдеуге арналған жеке тұлғаның өтiнiші

_____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) кіші түрінің(-лері) толық атауы)

_____________________________________________________ жүзеге асыруға
20___ жылғы « » ___________ № ____________, _______________ берілген,
(лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері),
берілген күні, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды)
берген лицензиардың атауы) лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны (керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ___ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек)
мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
өзгеруі _______
2) жеке кәсіпкер-лицензиат қайта тіркелген, оның атауы өзгеруі ______
3) жеке кәсіпкер-лицензиат қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы
өзгеруі _______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар және
хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада
көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші тұлғалардың пайдасына
объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ________
5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия
үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып,
объект нақты көшірілмей оның орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______
6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап
болған жағдайларда _______
7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ________
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі ________ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы __________________________
_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
                     үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
            (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
         (пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,
            көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.

Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті
электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет
көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға ____________ _______________________________________
             (қолы)     (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына    
6-қосымша      

Нысан

Лицензия

20____ жылғы «___» ___________                         №_____________

____________________________________________________________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
_______________________________________________________ айналысуға
_____________________________________________________________ берілді
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)

Ерекше шарттары
_____________________________________________________________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)
Ескерту: ____________________________________________________________
                  (иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)
Лицензиар ___________________________________________________________
                        (лицензиардың толық атауы)
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                         (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
Алғашқы берілген күні: « » ____________ _______ ж.
Лицензияның қолданылу кезеңі: « » ____________ _______ ж.
Берілген орны ____________________________

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына    
7-қосымша      

Нысан

Лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі ____________
Лицензияның берілген күні 20__ жылғы _________________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі(лері)
_____________________________________________________________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)
Лицензиат 
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база
_____________________________________________________________________
                     (орналасқан жерi)
Лицензияның қолданылуының ерекше шарттары
_____________________________________________________________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)
Лицензиар ___________________________________________________________
             (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)
Басшы (уәкiлеттi тұлға)
_____________________________________________________________________
                (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
Қосымшаның нөмірі ________________
Қолданылу мерзiмi «____» _______________ _____ ж.
Қосымшаның берілген күні ________________ 20 ____ ж.
Берілген орны ________________________

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына     
8-қосымша     

Нысан

Білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі ____________
Лицензияның берілген күні 20___ жылғы ___ ______________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі(лері) ______________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

*

 

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

 

*техникалық және кәсіптік білім берудің, оның ішінде кәсіптер мен
мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары және орта білімнен
кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің, оның
ішінде мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалар бойынша қызметтің
кіші түрлері үшін

Беру үшін негіз _____________________________________________________
  (лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)
Лицензиат ___________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар ___________________________________________________________
              (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                        (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
Қосымшаның нөмірі ____________________
Берілген орны _________________________
Қосымшаның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына      
9-қосымша        

Нысан

Объектіге арналған лицензия*

20____ жылғы «___» ___________                        №_____________

__________________________________________________________ айналысуға
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
_____________________________________________________________ берілді
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
           (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,
           көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Ерекше шарттары _____________________________________________________
         («Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы
                       Заңының 36-бабына сәйкес)

Лицензиар ___________________________________________________________
                        (лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                          (басшының (уәкілетті тұлғаның) тегi, аты,
                               әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

Берілген орны ____________________________

* «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
 1-қосымшасына сәйкес 2-класс лицензиясы үшін

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына     
10-қосымша      

Нысан

Объектіге арналған лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі ____________

Лицензияның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі(лері) ______________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)
Лицензиат _________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)

Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы __________________________________________________________
            (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,
            көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Лицензияның қолданылуының ерекше шарттары ___________________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)
Лицензиар ___________________________________________________________
              (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                       (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
Қосымшаның нөмірі ______________
Қолданылу мерзiмi « » _____________ _______ ж.
Берілген орны ________________________
Қосымшаның берілген күні « » ______________ ______ ж.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына     
11-қосымша     

Нысан

Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және айналымы
саласындағы қызметке лицензия

_____________________________________________________________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын
__________________________________________________________ айналысуға
                қызмет түрінің атауы)
_____________________________________________________________ берілді
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
Қызметті жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ________________________
         (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
                 атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар)
_____________________________________________________________________
нөмірі, қойма үй-жайының литері және (немесе) нөмірі – алкоголь
өнімін сақтау, көтерме сату бойынша қызмет түрі кезінде көрсетіледі)

Ескерту:_____________________________________________________________
           (иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттардың класы)
Лицензиар ___________________________________________________________
                      (лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                          (басшының (уәкілетті тұлғаның) тегi, аты,
                              әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
Алғашқы берілген күні: « » ____________ _______ ж.
Лицензияның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________
Лицензияның нөмірі ______________________
Берілген орны ________________________

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына   
12-қосымша     

Нысан

Алкоголь өнiмiн өндiру жөніндегі қызметке арналған лицензияға
қосымша

Лицензияның нөмірі ____________
Лицензияның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі(лері)_______________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

Қызметті жүзеге асыру объектісінің мекенжайы_________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Лицензиат ___________________________________________________________
        (заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық
атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар ___________________________________________________________
             (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                  (басшының (уәкілетті тұлғаның) тегi, аты, әкесiнiң
                         аты (болған жағдайда)

Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
Қосымшаның нөмірі ____________________
Берілген орны ________________________
Қосымшаның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына    
13-қосымша      

Нысан

Ойын бизнесі саласындағы қызметке лицензия

_____________________________________________________________________
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
айналысуға
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________ берілді

ойын мекемесінің атауы және орналасқан жері _________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_____________________________________________________________________
Ескерту:_____________________________________________________________
            (иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)
Лицензиар ___________________________________________________________
                    (лицензиардың толық атауы)
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                        (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
Алғашқы берілген күні: « » ____________ _______ ж.
Лицензияның берілген күні « » ____________ _______ ж.
Лицензияның қолданылу мерзімі: « » ____________ _______ ж.
Лицензияның нөмірі _____________________________
Берілген орны __________________________________

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына    
14-қосымша    

Нысан

Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын
сатып алу бойынша қызметке лицензия

 

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

_____________________
(ішкі істер органының атауы)

20__ж. «____» _______
№___________ лицензияның түбіртегі
_____________________
(заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің
_____________________
толық атауы, дара кәсіпкердің
Т.А.Ә., ___________________
олардың заңды мекенжайы)
_____________________
(Т.А.Ә., жеке
куәлігінің немесе
төлқұжатының
сериясы,
_____________________
нөмірі, кім және қашан берді)
___________________ дербес
жауапкершілігімен
_____________________
(қару мен оның
патрондарының әрбір
бірлігінің
_____________________
саны, түрі, калибрі)_____________________
_____________________
_____________________
сатып алуға берілді.

Берілген күннен
бастап 12 ай ішінде жарамды

М.О.

Басшы _______________
(Тегі, аты-жөні, қолы)

Ескертпе. Лицензия берген ішкі істер органында қалады.

_____________________
(ішкі істер органының атауы)

20__ж. «____» _______
№ ___________ лицензияның телнұсқасы
_____________________
(заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің
_____________________
толық атауы, дара кәсіпкердің Т.А.Ә.,
_______________
олардың заңды мекенжайы)
____________________
(Т.А.Ә., жеке
куәлігінің немесе
төлқұжатының
сериясы,
_____________________
нөмірі, кім және қашан берді)
___________________ дербес
жауапкершілігімен
_____________________
(қару мен оның
патрондарының әрбір
бірлігінің
_____________________
саны, түрі, калибрі)
_____________________
_____________________
_____________________
сатып алуға берілді.

Берілген күннен
бастап 12 ай ішінде жарамды

М.О.
Басшы _______________
(Тегі, аты-жөні, қолы)

Ескертпе. Сатып алушының қолында қалады. Қару сатып алған кезде оның атауы мен санын сататын ұйым қаруды тіркеу үшін ішкі істер органдарына ұсынылатын лицензия телнұсқасының екінші жағына толтырады.

______________________
(ішкі істер органының атауы)

20__ж. «____» ________
Лицензияның №_________
______________________
(заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің
______________________
толық атауы, дара кәсіпкердің Т.А.Ә.,
_______________
олардың заңды мекенжайы)
______________________
(Т.А.Ә., жеке
куәлігінің немесе
төлқұжатының
сериясы,
______________________
нөмірі, кім және қашан берді)
___________________
дербес
жауапкершілігімен
______________________
(қару мен оның
патрондарының әрбір
бірлігінің
______________________
саны, түрі, калибрі)
______________________
______________________
______________________сатып алуға берілді.

Берілген күннен
бастап 12 ай ішінде жарамды

М.О.

Басшы ________________
(Тегі, аты-жөні, қолы)

Ескертпе. Сататын ұйымда қалады. Қару сатып алған кезде оның атауы мен санын сататын ұйым лицензия телнұсқасының екінші жағына толтырады.

 

 

Қару түрі
(әскери
немесе
оқу)

жүйесі

калибрі

нөмірі

шығарылған жылы

дайындаушы зауыттың атауы

Қару түрі
(әскери немесе оқу)

жүйесі

калибрі

нөмірі

шығарылған
жылы

дайындаушызауыттың атауы

                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

20__ ж. «___»________
Сататын ұйымның мөртабаны
___________________________
(жауапты адамның қолы)

20__ ж. «___»________
Сататын ұйымның мөртабаны
___________________________
(жауапты адамның қолы)

 

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына    
15-қосымша     

Нысан

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған
бұйымдарды сатып алу жөніндегі қызметке лицензия

 

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

______________________
(ішкі істер органының атауы)

20__ж. «____»_________
№___________ лицензияның түбіртегі
______________________
(заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің
______________________
толық атауы, дара кәсіпкердің
Т.А.Ә.,
___________________
олардың заңды мекенжайы)
______________________
(Т.А.Ә., жеке
куәлігінің немесе
төлқұжатының
сериясы,
______________________
нөмірі, кім және қашан берді)
___________________ дербес
жауапкершілігімен
______________________
(қару мен оның
патрондарының әрбір
бірлігінің
______________________
саны, түрі, калибрі)
______________________
______________________
______________________
сатып алуға берілді.

Берілген күннен
бастап 12 ай ішінде жарамды

М.О.

Басшы ________________
(Тегі, аты-жөні, қолы)

Ескертпе. Лицензия берген ішкі істер органында қалады.

______________________
(ішкі істер органының атауы)

20__ж. «____»_________
№ ___________ лицензияның телнұсқасы
______________________
(заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің
______________________
толық атауы, дара кәсіпкердің Т.А.Ә.,_______________
олардың заңды мекенжайы)
______________________
(Т.А.Ә., жеке
куәлігінің немесе
төлқұжатының
сериясы,
______________________
нөмірі, кім және қашан берді)
___________________ дербес
жауапкершілігімен
______________________
(қару мен оның
патрондарының әрбір
бірлігінің
______________________
саны, түрі, калибрі)
______________________
______________________
______________________сатып алуға берілді.

Берілген күннен
бастап 12 ай ішінде жарамды

М.О.
Басшы ________________
(Тегі, аты-жөні, қолы)

Ескертпе. Сатып алушының қолында қалады. Қару сатып алған кезде оның атауы мен санын сататын ұйым қаруды тіркеу үшін ішкі істер органдарына ұсынылатын лицензия телнұсқасының екінші жағына толтырады.

______________________
(ішкі істер органының атауы)

20__ж. «____» ________

Лицензияның №_________
______________________
(заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің
______________________
толық атауы, дара кәсіпкердің Т.А.Ә.,
_______________
олардың заңды мекенжайы)
______________________
(Т.А.Ә., жеке
куәлігінің немесе
төлқұжатының
сериясы,
______________________
нөмірі, кім және қашан берді)
___________________ дербес
жауапкершілігімен
______________________
(қару мен оның патрондарының әрбір бірлігінің
______________________
саны, түрі, калибрі)
______________________
______________________
______________________
сатып алуға берілді.

Берілген күннен
бастап 12 ай ішінде жарамды

М.О.

Басшы ________________
(Тегі, аты-жөні, қолы)

Ескертпе. Сататын ұйымда қалады. Қару сатып алған кезде оның атауы мен санын сататын ұйым лицензия телнұсқасының екінші жағына
толтырады.

 

 

Пиротехникалықбұйымның
атауы

Саны

Шығаратын елі

Пиротехникалық бұйымның атауы

Саны

Шығаратын елі

қорабы

дана

қорабы

дана

               
               
               
               

 

 

20__ ж. «___» ________
Сататын ұйымның мөртабаны
___________________________
(жауапты адамның қолы)

20__ ж. «___»________
Сататын ұйымның мөртабаны
___________________________
(жауапты адамның қолы)