Баптар

Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі

Құрылған:15.02.2018, 17:41   |   Жаңартылған:15.06.2018, 18:13     
                                                                                                  ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы  
                                                                                                  бақылау комитеті төрағасының  
                                                                                                  2012 жылғы 10 шілдедегі №1082 бұйрығына  
                                                                                                  1-қосымша  
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетініңғылыми қызметтің нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесі   
     
Журналдың аталуы Енгізу күні, бұйрық нөмірі / Дата введения, номер приказа
     
                                               Периодические издания: Мерзімдік басылымдар    
     
1.        ҚР ҰҒА хабарлары 10.07.2012ж. №1082 
   
2.        ҚР ҰҒА Баяндамалары -  физика, химия, биология, механика, техника ғылымдары, гуманитарлық ғылымдар (экономика, философия, саяси, әлеуметтану ғылымдары) 30.05.2013 ж. №894
3.        ҚР ҰҒА Хабаршысы - физика, химия, биология, механика, техника ғылымдары, гуманитарлық ғылымдар (экономика, философия, саяси, әлеуметтану ғылымдары) 30.05.2013ж. № 894
   
     
  Жаратылыстану ғылымдары    
     
     
4.        ҚазҰУ Хабаршысы. Физика сериясы 27.12.2012 ж. №1735 
   
5. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Математика, информатика, механика сериясы. Физика, астрономия сериясы 10.07.2012 ж. №1082
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы. 10.07.2012 ж.  № 1082
   
7.  Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық  университетінің Хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
   
8.  Е.А.Букетов ат. Қарағанды мемлекеттік университетінің Хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
   
9. Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының Хабаршысы. 10.07.2012 ж. №1082
   
10. Қ.И.Сатпаев ат. Қазақ ұлттық техникалық университетінің Хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
   
11. ҚазҰУ хабаршысы. Математика, механика, информатика сериясы. 22.11.2012 ж. № 1544
   
12. Eurasian Physical Technical Journal. 15.03.2013 ж. № 532
   
13. Қарағанды университетінің хабаршысы. Математика сериясы. 15.03.2013 ж. № 532
   
14. Математикалық журнал. 30.05.2013 ж. №894
   
15. International Journal of mathematics and physics. 30.05.2013 ж.  №894
16.    
17. Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы 05.07.2013 ж. № 1033
   
   
18. Eurasian mathematical journal. 28.04.2015 ж. № 580
19.  Горение и плазмохимия.  
19-1.  Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications  
     
Химия ғылымдары   
20. Eurasion Chemiko-Technological Journal. 10.07.2012 ж. №1082
21. Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Химия, география,  экология сериясы 10.07.2012 ж. №1082
   
22. Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
   
23. Мұнай және газ 10.07.2012 ж. № 1082
   
24. Қазақстан-Британ техникалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
   
25. ҚазҰУ хабаршысы. Химия сериясы.  22.11.2012 ж. №1544
   
26. Қарағанды университетінің хабаршысы. Химия сериясы. 15.03.2013 ж.  № 532
   
   
27.  Химический журнал Казахстана 15.03.2013 ж. № 532
28. International Journal of biology and  chemistry. 30.05.2013 ж. №894
29. Горение и плазмохимия. 19.04.2016 ж. № 376
     
Биология  
     
30. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Биология ғылымдары сериясы 10.07.2012 ж. № 1082
     
31. Eurasian Journal of Applied Biotechnology 10.07.2012 ж. №1082, өзгерістер 31.01.2017 ж. №112 
     
32. Шәкәрім ат. Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
33. ҚазҰУ хабаршысы. Биология сериясы. 22.11.2012 ж. № 1544
   
34. ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясы. 22.11.2012 ж. № 1544
   
35. International Journal of biology and  chemistry. 30.05.2013 ж. № 894. Өзгерістер 31.01.2017 ж. № 112
36. ҚарМУ хабаршысы. Биология, медицина, география сериялары 30.05.2013 ж. №894
   
Жер туралы ғылымдар және география ғылымдары  
37. Д. Серікбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
38. Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
39. Қ.И. Сәтпаев ат. Қазақ ұлттық техникалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
40. Гидрометеорология және экология. 10.07.2012 ж. № 1082
  10.07.2012 ж. № 1082
41. Горный журнал Казахстана. 10.07.2012ж. № 1082
42. Мұнай және газ 10.07.2012 ж. № 1082
   
43. Қазақстан өнеркәсібі 10.07.2012 ж.№ 1082
   
44. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің еңбектері 10.07.2012 ж. № 1082
   
45. Қазақстан-Британ техникалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
46. Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
47. ҚазҰУ хабаршысы. География сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
   
48. ҚазҰУ хабаршысы. Экология  сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
   
49. Новости науки Казахстана. 22.11.2012 ж. № 1544
50. Вопросы географии и геоэкологии. 12.05.2016 ж. № 444
     
Гуманитарлық ғылымдар  
     
Тарих ғылымдары  
51. Абай ат. Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
52. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Тарих ғылымдары, философия, дінтану сериясы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы. 10.07.2012 ж. № 1082
   
53. Шәкәрім ат. Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
     
55. Казахстан – Спектр (КИСИ). 10.07.2012 ж.  № 1082
56. Еуразиялық гуманитарлық институтының хабаршысы 10.07.2012 ж.  № 1082
   
57. ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
   
58. Қарағанды университетінің хабаршысы (тарих, философия сериясы) 15.03.2013 ж.  № 532
   
   
59. Отан тарихы.  30.05.2013 ж. №894
60. М. Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің хабаршысы.                        05.07.2013 ж.  № 1033
 
61. «edu.e-history.kz» халықаралық электронды ғылыми  журнал. 30.10.2014 ж. № 1627
   
Филология ғылымдары  
62. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                           Филология сериясы. Журналистика сериясы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы 10.07.2012 ж. № 1082
   
63. М. Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің хабаршысы.                        10.07.2012 ж. № 1082
 
64. С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы. 10.07.2012 ж. № 1082
   
65. Абай ат. Қазақ ұлттық педагогика университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
66.  Ш.Ш. Уалиханов ат. Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
   
67. Еуразиялық гуманитарлық институтының хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082 
   
68. Наука и жизнь Казахстана. 10.07.2012 ж. № 1082
69. ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
   
70. ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
   
71. Қазақ білім академиясының хабарлары 27.12.2012 ж. № 1735
   
71-1 Қарағанды университетінің хабаршысы 14.03.2018 ж. № 455
   
     
Саяси ғылымдары   
72. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                       Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы.  10.07.2012 ж. №1082
   
73. Казахстан – Спектр (КИСИ). 10.07.2012 ж. №1082
74. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  10.07.2012 ж. № 1082
   
75. КазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
   
76. Государственное управление и государственная служба 05.07.2013 ж. № 1033
76-1 Адам әлемі. 05.07.2013 ж. №1033
76-2 Аль-Фараби 05.07.2013 ж. №1033
Философия ғылымдары     
77. ҚазҰУ хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
   
78. Адам әлемі. 05.07.2013 ж. №1033
79. Аль-Фараби. 05.07.2013 ж. №1033
     
Әлеуметтік ғылымдар және бизнес, қызмет көрсету    
     
80. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                       Педагогика, психология, социология сериясы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы.  10.07.2012 ж. №1082
   
81. Статистика, учет и аудит.   10.07.2012 ж. №1082
82. Казахстан – Спектр (КИСИ). 10.07.2012 ж. №1082
83. Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
   
Экономика  
84. Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 10.07.2012 ж. №1082 
     
85. Казахстан – Спектр (КИСИ). 10.07.2012 ж. №1082 
     
86. Экономика және статистика. 10.07.2012 ж. №1082 
   
87. Экономика: стратегия және практика. 10.07.2012 ж. №1082 
   
88. Қазақ экономикалық хабаршысы  10.07.2012 ж. № 1082
   
89. ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы 22.11.2012 ж. №1544
   
90. Аграрлық нарық проблемалары  27.12.2012 ж.№1735
   
91. Қарағанды университетінің хабаршысы (экономика сериясы) 15.03.2013 ж. № 532
   
92. "Тұран" университетінің хабаршысы   30.05.2013 ж. №894 
93. Central Asian Economic Reviev  05.03.2014 ж.№412 название изменено 14.08.2017 ж. №1193 
94. Статистика,есеп және аудит.   17.10.2016 ж. №1027
   
Заң ғылымдары   
95. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                              Құқықтану сериясы.  10.07.2012 ж. №1082 
   
96. Қазақстанның ғылымы мен өмірі 10.07.2012 ж. №1082 
   
97. ҚазҰУ хабаршысы. Құқық сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
   
98. ҚазҰУ хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы.                  
22.11.2012 ж. № 1544
99. Қарағанды университетінің хабаршысы. Құқықтану сериясы.                                                          27.12.2012 ж. №1735 
100. Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 30.05.2013 ж. №894 
   
101. Құқық және мемлекет. 07.2013 ж. №1142 
     
102. Ғылым - Наука (Костанайская академия МВД РК имени Кабылбаева). 17.10.2016 ж. № 1027
     
Білім     
     
Педагогикалық ғылымдар  
103. Қазақстан педагогикалық академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082 
     
104. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                              Педагогика, психология, социология сериясы.  10.07.2012 ж. №1082 
     
105. Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082 
     
106. БҚМУ хабаршысы   10.07.2012ж. №1082 
107. С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы                                    10.07.2012 ж. № 1082  
108. Қазақстанның ғылымы мен өмірі 10.07.2012 ж. №1082 
   
109. ҚазҰУ хабаршысы. Педагогика сериясы                                                                                                        22.11.2012 ж.  №1544
110. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы                                                                            22.11.2012 ж. №1544 
111. Қазақ  білім академиясының баяндамалары                                                                                                 22.11.2012 ж.  №1544
112. Педагогика және психология                                                                                                                            27.12.2012 ж. №1735 
113. Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы                                                                                                        07.2013 ж. №1142
113-1. Дене шынықтырудың теориясымен әдістемесі                                                                                                 24.02.2018 ж. № 284
113-2. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы                      16.05.2018 ж. №768 
Психологиялық ғылымдар  
114. Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы                                        10.07.2012 ж. №1082 
 
115. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                Педагогика, психология, социология сериясы                                           10.07.2012 ж. №1082 
   
116. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы                                                                            10.07.2012 ж. №1082 
117. ҚазҰУ хабаршысы. Психология және социология сериясы.                                                                    22.11.2012 ж. №1544 
     
Техникалық ғылымдар мен технологиялар   
     
118.  С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082 
     
119.  Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082 
     
120. Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті    10.07.2012 ж. №1082 
121. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми инженерлік академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
     
122.  Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті 10.07.2012 ж.№1082 
     
123.  М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникативтік академиясы 10.07.2012 ж.№1082 
     
124.  Промышленность Казахстана. 10.07.2012 ж. № 1082
     
125. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің еңбектері. 10.07.2012 ж. № 1082
     
126.  Қазақ-Британ техникалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
     
127.  Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
     
128.  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті хабаршысы                                                                                                                                                                                       Техникалық ғылымдары және технологиялар сериясы. Математика, информатика, механика сериясы 10.07.2012 ж. № 1082
     
129.  Eurasion Chemiko-Technological Journal. 10.07.2012 ж. № 1082
     
130.  Қазақстан ғылымының жаңалықтары (көлік бойынша) 22.11.2012 ж. № 1544
     
130-1. Қазақстанның өндіріс транспорты (көлік бойынша)                                                                                                                                                                                                                                                                               22.11.2012 ж. № 1544   
131. Минералды пайдалы қазбаларды кешенді пайдалау (металлургия, кен байыту, химиялық технология, тау-кен ісі, физикалық-химиялық зерттеу,материалтану, электрохимиялық процестер, жоғары дәрежедегі отсөндірулер, органикалық емес материалдар, өндіріс қалдықтарын пайдалану, қоршаған ортаны қорғау)                      07.2013ж. № 1142
  Алматы технологиялық университеті хабаршысы  (жеңіл, тамақ және қайта өңдеу өндірісі)                                                                                                                                                                                          
132. 27.12.2012 ж. № 1735
  27.12.2012 г. № 1735
133. «Ізденістер, Нәтижелер» (ауылшаруашылығын электрификациялау және механизациялау)                                                                                                                                   15.03.2013 ж. № 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15.03.2013 ж. № 532
   
134. Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы (энергетика, информатика, радиотехника және байланыс бағыты бойынша)                                             22.10.2013 ж. № 1366   
135. Механика және технологиялар (механика және тамақ технологиясы) 17.10.2016 ж. № 1027
     
135-1 " Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications"                                                                                                                                                                                                                                                 
135-2 Көкшетау техникалық институтының хабаршысы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20.03.2018 ж. № 501                                                                                                             
 Ауылшаруашылығы және ветеринарлық ғылымдар  
     
136. Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж.  № 1082
     
137. Ізденістер, нәтижелер.   27.12.2012 ж. № 1735
     
138. 3І  интеллект, идея, инновация – intellect, idea, innovation. 05.07.2013 ж. № 1033
     
139. С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті ғылыми хабаршысы                                                                         24.12.2014 ж.  
139-1 Топырақтану және агрохимия                                                                                                                                                                                                                                                                                30.05.2017 ж. № 808     
139-2 Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің ғылыми-практикалық «Ғылым және білім» журналы   15.12.2017 ж. № 2051
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     
Әскери іс және қауіпсіздік  
140. Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті хабаршысы                                                                                                                                                                       10.07.2012 ж. № 1082  
   
141.  Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
     
142.  М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникативтік академиясы хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
     
143. Бағдар 05.03.2014 ж. № 412
     
144. Ұлтттық  қорғаныс университеті                                                                                                                                                                                                                                                                                        05.03.2014 ж. № 412
     
 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)  
     
145. Қазақстан клиникалық медицинасы 10.07.2012 ж. № 1082
     
146. Медицина. 10.07.2012 ж. № 1082
     
147. Фтизиопульмонология. 10.07.2012 ж. № 1082
     
148. Қазақстан педиатриясы және балалар хирургиясы 10.07.2012 ж. № 1082
     
149. Қазақ ұлттық медицина университеті хабаршысы 27.12.2012 ж. № 1735
     
150. Ғылым және денсаулық сақтау 05.07.2013 ж. № 1033
     
151. Астана медициналық журналы. 05.07.2013 ж. № 1033
     
152. Қазақстан нейрохирургиясы және неврологиясы 24.12.2014 ж. № 1902
     
153. Қазақстан фармациясы 24.12.2014 ж. № 1902
     
154. Медицина и экология. 28.04.2015 ж.  № 580
     
155. Валеология: денсаулық - ауру - сауықтыру.                                                                                               28.04.2015 ж.  № 580  
156. Батыс Қазақстан Медицина журналы                                                                                                                                                                                                                                                                        12.05.2016 ж. № 444  
157. Қазақстан хирургия хабаршысы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12.05.2016 ж. № 444   
157-1 АГИУВ хабаршысы                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Басқа баспалар  
     
1. ТМД елдерінің ЖАК ұсынған баспа тізіміне енгізілген журналдары                                                                                                                                                                                                            10.07.2012 ж. №1082  
2. Монографиялар (оның ішінде тең авторлықпен жазылған). Монографиялар кез-келген басылымдарда жариялануы мүмкін, олардың ISBN-ны, ұйымдардың ғылыми кеңестерінің ұсынымдары, көлемі 5 б.т., таралымы - 500 данадан кем емес.                            10.07.2012 ж. №1082  
3. Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін айқындайтын ресми құжаттар:                                                     - авторлық куәліктер;                                                                                                                                                                  - зияткерлік меншік туралы куәлік;                                                                                                                                                                        - патенттер (олар жөнінде оң шешімдерді қоса бергенде);                                                                                   - алдын ала патенттер.