Баптар

2016 - 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Құрылған:26.05.2016, 16:43   |   Жаңартылған:26.05.2016, 16:49

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 30 қарашадағы № 426-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      1-бап. 2016 – 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
      1) кiрiстер – 7 268 407 231 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер бойынша – 3 189 806 996 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер бойынша – 159 104 528 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 16 383 224 мың теңге;
      трансферттер түсiмдерi бойынша – 3 903 112 483 мың теңге;
      2) шығындар – 7 920 789 229 мың теңге;
      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 112 155 814 мың теңге, оның iшiнде:
      бюджеттiк кредиттер – 205 246 481 мың теңге;
      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 93 090 667 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 138 148 303 мың теңге, оның iшiнде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 140 798 303 мың теңге;
      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 2 650 000 мың теңге;
       5) бюджет тапшылығы – - 902 686 115 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 2,0 пайызы;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 902 686 115 мың теңге.
      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      2-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенiн пайдаланғаны үшін 38 090 438 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 7 472 520 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.
      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2016 жылға арналған бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемдерi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есептелетiн болып белгiленсiн:
      1) Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың бюджет түсімдері сыныптамасының «Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық» коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;
      2) Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың бюджет түсімдері сыныптамасының «Әлеуметтiк салық» коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ бұрын автомобиль жолдарын пайдаланушылардың Жол қорына түсiп келген аударымдары.
      Бұл ретте салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдардың сомасына азайтады;
      3) «Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отыны» коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген бензиннен және дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.
      5-бап. Жұмыс берушiлер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктiлiгi мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленiп келген жәрдемақы сомаларының көрсетілген қорға аударымдардың есепке жатқызылған сомасынан асып түсуі нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған терiс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайызы шегiнде әлеуметтiк салық төлеу есебiне жатқызылады.
      6-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемдерi 213 852 809 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Атырау облысынан – 73 202 568 мың теңге;
      Маңғыстау облысынан – 25 712 825 мың теңге;
      Алматы қаласынан – 97 684 008 мың теңге;
      Астана қаласынан – 17 253 408 мың теңге.
      7-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Ақмола, Қарағанды, Қостанай және Маңғыстау облыстарының облыстық бюджеттерінен облыстардың ішкі істер департаменттерінің оқу орталықтарын күтіп-ұстауға арналған шығыстарды республикалық бюджетке беруге байланысты 424 637 мың теңге сомасында трансферттер түсiмдері көзделсін.
      8-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттерінен жан басына шаққандағы қаржыландыруды ендіру бойынша сынақтан өткізу үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес орта білім беру ұйымдарында 1 – 11-сыныптар үшін білім беру процесін жүзеге асыруға көзделген шығыстарды беруге байланысты 914 330 мың теңге сомасында трансферттер түсiмдері көзделсін.
      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      9-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферт мөлшерi 2 880 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.
      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      10-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға нысаналы трансферт 807 500 000 мың теңге сомасында көзделсін.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      11-бап. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:
      1) жалақының ең төмен мөлшерi – 22 859 теңге;
      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 11 965 теңге;
      3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 25 824 теңге;
      4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 2 121 теңге;
      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 22 859 теңге болып белгiленсiн.
      12-бап. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап азаматтық қызметшiлерге еңбекақы төлеу жүйесiнiң жаңа моделi бойынша еңбекақы төлеу, сондай-ақ оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшiн 10 пайыз мөлшерiнде ай сайынғы үстемеақы төлеу белгiленсiн.
      13-бап. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.
      14-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берiлетiн субвенциялар көлемдерi 836 882 948 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Ақмола облысына – 52 707 119 мың теңге;
      Ақтөбе облысына – 8 621 042 мың теңге;
      Алматы облысына – 91 087 781 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысына – 80 124 382 мың теңге;
      Жамбыл облысына – 94 008 044 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысына – 37 001 397 мың теңге;
      Қарағанды облысына – 16 132 736 мың теңге;
      Қызылорда облысына – 80 719 104 мың теңге;
      Қостанай облысына – 55 912 375 мың теңге;
      Павлодар облысына – 7 278 411 мың теңге;
      Солтүстiк Қазақстан облысына – 57 470 936 мың теңге;
      Оңтүстiк Қазақстан облысына – 255 819 621 мың теңге.
      15-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:
      1) дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығулар жүргізуге;
      2) жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіптік кешен бөлімшелерін ұстауға;
      3) қайта өңдеушi кәсiпорындардың ауылшаруашылық өнiмiн тереңдете қайта өңдеп өнiмдер өндіруі үшiн оны сатып алу шығындарын субсидиялауға;
      4) инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге;
      5) агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң қарыздарын кепiлдендiру және сақтандыру шеңберiнде субсидиялауға;
      6) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялауға;
      6-1) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға;
      6-2) кредиттер, сондай-ақ технологиялық жабдықтың және ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға;
      7) әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысының деңгейін арттыруға;
      7-1) экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге;
      7-2) жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеуді қамтамасыз етуге;
      8) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға;
      9) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;
      10) орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге;
      11) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға;
      12) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға;
      13) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің медициналық ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға;
      14) «Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті ендіруге;
      15) аудандық маңызы бар және селоның денсаулық сақтау субъектілерінің халыққа медициналық көмек көрсетуіне және амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге;
      16) онкологиялық науқастарға медициналық көмек көрсетуге;
      17) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;
      18) дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға;
      19) жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшiлерге еңбекақы төлеу жүйесiнiң жаңа моделiне көшуге, сондай-ақ оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшiн ай сайынғы үстемеақы төлеуге;
      20) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге;
      21) үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға;
      22) Қазақстан Республикасында мүгедектердiң құқықтарын қамтамасыз ету және өмiр сүру сапасын жақсарту жөнiндегi 2012 – 2018 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын іске асыруға;
      23) кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру және теңшеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге;
      24) жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға;
      25) елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға және жүргізуге;
      26) көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға;
      27) профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда);
      28) жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау жөніндегі уәкілетті органның штат санын ұстауға;
      29) сәулет, қала құрылысы, құрылыс және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы істері жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға;
      29-1) жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыратын штат санын ұстауға;
      29-2) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;
      30) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға;
      31) өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдауға 2016 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу және (немесе) оларды пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      16-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте жалға берілетін тұрғын үй құрылысы үшін 30 жыл мерзімге «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамын бюджеттік кредиттеу тетігі арқылы кейіннен 19 092 292 мың теңге бере отырып, 2016 жылғы 31 наурызға дейінгі мерзімге жергілікті атқарушы органдарды бюджеттік кредиттеу тетігі арқылы бұрын басталған кредиттік тұрғын үй жобаларын аяқтауға «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы үшін 19 092 292 мың теңге сомасында 2015 жылы бөлінген бюджеттік кредиттерді қайтару көзделсін.
      «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамын бюджеттік кредиттеу қаражатын пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      16-1-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақы төлеуге «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына аудару үшін 20 900 000 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.
      Ескерту. Заң 16-1-баппен толықтырылды - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      17-бап. Мынадай:
      1) облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру;
      2) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру;
      3) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бағыттары бойынша іске асырылатын Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      18-бап. Облыстық бюджеттерге моноқалаларда, шағын қалалар мен селолық елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2016 жылға кредиттер сомаларын бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      19-бап. Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыруға арналған қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      20-бап. Алып тасталды - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      20-1-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық меншіктегі объектілерді жекешелендіруден республикалық бюджетке түскен кірістер есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын толықтыру үшін 1 537 777 мың теңге сомасында шығыстар көзделсін.
      Ескерту. Заң 20-1-баппен толықтырылды - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      21-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2016 жылға арналған резервi 264 293 453 мың теңге сомасында, оның iшiнде арнайы резерв 101 671 852 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.
      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      22-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 9 054 814 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 8 975 732 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.
      23-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 668 446 мың теңге көзделсiн.
      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      24-бап. 2016 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 1 500 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      25-бап. 2016 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 9 305 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      Ескерту. 25-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      26-бап. 2016 жылы мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi 107 616 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      27-бап. 2016 жылы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiнiң лимитi 1 369 497 307 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      28-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      2016 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.
      29-бап. Осы Заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

«2016 – 2018 жылдарға арналған
 республикалық бюджет туралы»
 Қазақстан Республикасының  
 2015 жылғы 30 қарашадағы  
 № 426-V ҚРЗ Заңына    
 1-қосымша         

   2016 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Сыныбы

 

Iшкi сыныбы

1

2

3

 

I. Кірістер

7 268 407 231

1

 

Салықтық түсімдер

3 189 806 996

 

1

 

Табыс салығы

1 074 927 600

 

1

Корпоративтік табыс салығы

1 074 927 600

5

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 476 642 658

 

1

Қосылған құн салығы

1 245 725 007

2

Акциздер

49 870 958

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

165 852 119

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 002 794

5

Ойын бизнесіне салық

10 191 780

6

 

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

619 177 306

 

1

Кеден төлемдерi

605 000 433

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

14 176 873

8

 

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

19 059 432

 

1

Мемлекеттік баж

19 059 432

2

 

 

Салықтық емес түсiмдер

159 104 528

 

1

 

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76 197 434

 

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 822 519

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

12 510 989

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 397 985

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

46 982 101

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 969 909

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 013 931

2

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 619 365

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 619 365

3

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

41 350

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

41 350

4

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 325 675

 

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 325 675

5

 

Гранттар

1 891 741

 

2

Қаржылық көмек

1 891 741

6

 

Басқа да салықтық емес түсiмдер

73 028 963

 

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

73 028 963

3

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

16 383 224

 

1

 

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

249 910

 

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

249 910

2

 

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

16 133 314

 

1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

16 133 314

4

 

Трансферттердің түсімдері

3 903 112 483

 

1

 

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

215 612 483

 

1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

215 612 483

4

 

Ұлттық қордан трансферттер

3 687 500 000

 

1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

3 687 500 000

 

II. Шығындар

7 920 789 229

1

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

463 721 685

 

101

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

7 041 639

 

001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 868 208

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

166 921

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

290 753

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

489 046

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

673 646

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

523 927

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

29 138

102

 

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

11 441 998

 

001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 441 998

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 245 707

 

001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 149 960

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

95 747

106

 

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

81 569

 

001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

81 569

107

 

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

171 774

 

001

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

171 774

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

61 704 409

 

001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

61 704 409

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

71 293 712

 

001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 051 836

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

290 083

005

Шетелдік іссапарлар

3 899 110

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

111 221

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

47 485 367

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

483 250

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

13 171 232

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 801 613

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

74 740 471

 

001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

64 767 625

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

36 000

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

25 420

067

Саяси партияларды қаржыландыру

3 625 198

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

5 478 492

094

Мемлекеттік активтерді басқару

807 736

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

33 398 510

 

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 953 445

217

Ғылымды дамыту

28 445 065

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

9 484 285

 

001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 484 285

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

1 993 321

 

001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 663 865

037

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

329 456

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 538 645

 

001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 538 645

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

32 311 589

 

001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

10 619 666

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

791 923

209

Тұрғын-үй құрылыс жинақтары үлестері бойынша төлем ақы төлеу

20 900 000

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

101 973 617

 

001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

27 205 331

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

13 562 790

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

4 990 070

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

118 800

015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

1 898 037

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

506 074

070

Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында ынтымақтастықты нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыру

493 006

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

51 417 125

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 782 384

244

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі

4 205 508

 

001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 218 145

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

755 725

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

231 638

406

 

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 467 146

 

001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 314 314

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

152 832

637

 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

355 051

 

001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

355 051

690

 

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

8 536 612

 

001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

551 312

002

Сайлау өткізу

7 985 300

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

36 736 122

 

001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 736 122

2

 

Қорғаныс

400 094 399

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

43 564 429

 

060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

43 564 429

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

356 529 970

 

001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 072 614

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

354 457 356

3

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

439 546 852

 

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

797 978

 

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

797 978

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

141 175 213

 

015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

82 769 638

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

36 808 314

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 367 464

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 718 513

 

096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

1 718 513

221

 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

38 591 006

 

001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 661 072

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 481 922

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

134 219

009

Құқықтық насихат

437 260

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

14 205 948

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

20 739

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

332 112

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

2 698 676

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 351 175

244

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі

11 229 237

 

014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 229 237

410

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

156 858 322

 

001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

154 358 322

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

2 500 000

411

 

Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

11 099 641

 

001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

11 099 641

501

 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 854 009

 

001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

29 844 829

015

Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру

9 180

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

25 298 615

 

001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

22 269 794

009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

40 000

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

2 987 027

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 794

681

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

22 924 318

 

001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

17 531 272

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

5 393 046

4

 

Бiлiм беру

492 200 432

 

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 106 753

 

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

1 106 753

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

12 431 251

 

079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 431 251

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 720 204

 

005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 012 918

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 155 006

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

552 280

221

 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132

 

060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

416 460 446

 

001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 555 331

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым

10 940 819

092

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

30 706 974

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

94 862 769

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

96 511 430

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

20 796 040

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

152 944 302

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

4 320 261

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

320 312

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 307 937

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

33 175 529

 

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

603 060

004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі медициналық білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

558 664

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

981 479

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

29 073 257

007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 959 069

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

15 191 712

 

005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 191 439

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 506 774

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 592

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 012 892

039

Спорт саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

675 493

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 828

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

8 788 694

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

45 207

 

048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

086

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

339 476

 

017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

339 476

244

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі

2 361 761

 

002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

376 335

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 985 426

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 168 531

 

018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 168 531

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

189 430

 

011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

189 430

5

 

Денсаулық сақтау

764 374 872

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 582 189

 

014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 582 189

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 794 405

 

008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 794 405

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

544 409

 

019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

544 409

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

728 230 894

 

013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

494 869

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

12 120 713

024

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым

4 188 558

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

600 204 584

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

111 062 494

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

159 676

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

13 562 070

 

066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

143 757

088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 418 313

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

11 660 905

 

028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

11 660 905

6

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 911 102 067

 

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

1 911 102 067

 

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

1 834 513 861

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

64 451

044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

69 963 757

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

157 410

056

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

296 221

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

6 106 367

7

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

163 934 561

 

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

163 934 561

 

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

481 209

085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

100 571 664

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

62 881 688

8

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

121 703 650

 

101

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

168 090

 

004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі қызметтер

168 090

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 546 577

 

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

919 167

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 627 410

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

70 951 038

 

017

Ішкі саяси тұрақтылықты, қазақстандық патриотизмді, азаматтық қоғам және мемлекеттік институттар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуды қамтамасыз ету

411 648

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

331 428

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

13 398

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

17 476 621

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

34 232 106

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

18 485 837

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

41 636 743

 

087

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

41 417 629

088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 120 018

 

067

Алматы қаласының бюджетіне 2017 жылғы Дүниежүзілік қысқы универсиада объектілерін жобалауға және салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 120 018

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

1 281 184

 

006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

362 966

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

735 546

029

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

182 672

9

 

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

54 439 321

 

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 887

 

024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 887

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

39 206 589

 

003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

6 373 925

009

«Қарағандыкөмір» бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 102 984

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

5 070 320

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

26 659 360

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

14 813 845

 

056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

421 176

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

14 392 669

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

148 763 099

 

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

134 762 976

 

001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

13 090 691

233

Табиғи ресурстарды жоспарлау, мониторингтеу, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру

64 845

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

25 162 213

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

45 206 601

253

Өтеусіз негізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін ақпараттық қамтамасыз ету

1 023 695

254

Су ресурстарын тиімді басқару

22 918 729

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн сату, қайта өңдеу, өндіруді дамыту үшін жағдайлар жасау

11 645 269

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

15 650 933

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

7 314 444

 

034

«Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдаманы және «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасын іске асыру

161 995

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

1 271 871

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

162 453

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 718 125

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

5 939 941

 

083

Мемлекеттік жер кадастры, геодезиялық және картографиялық қызметтің іс-шараларын іске асыру

5 939 941

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

745 738

 

007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

745 738

11

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 638 285

 

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200

 

040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

6 051 475

 

057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 185 195

058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

386 724

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 479 556

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 453 610

 

084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

3 453 610

12

 

Көлiк және коммуникация

528 065 941

 

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

528 065 941

 

003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

332 221 466

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 169 886

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 100 000

076

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

97 792 382

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

5 602 486

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

3 425 756

095

Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

5 000 000

096

Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны дамыту

1 209 072

097

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 220 110

099

Электрондық үкіметті, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

55 929 783

13

 

Басқалар

1 009 213 255

 

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 510 372

 

006

Өкілдік шығындар

1 510 372

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

389 223 878

 

005

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына қаражаттарды аударуды ұйымдастыру

1 537 777

010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

264 293 453

038

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

9 499 139

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 281 126

093

Жергілікті бюджеттердің шығыстарын өтеуді және өңірлердің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету

80 045 140

095

Мемлекеттік міндеттемелерді орындау

13 567 243

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

284 971 070

 

055

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

284 971 070

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

14 695 006

 

061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 263 587

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

5 623 653

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

5 807 766

210

«Инновациялық технологиялар паркі» дербес кластерлік қорына нысаналы аударым

1 000 000

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

315 187 015

 

062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

725 000

065

«Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ-ға нысаналы аударым

233 538 571

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

14 439 394

087

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

57 447 157

089

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

9 036 893

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

3 625 914

 

008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

3 625 914

14

 

Борышқа қызмет көрсету

576 687 028

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

576 687 028

 

013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

576 687 028

15

 

Трансферттер

837 303 782

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

837 303 782

 

097

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

420 834

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

836 882 948

 

III. Таза бюджеттік кредит беру

112 155 814

Бюджеттік кредиттер

205 246 481

6

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

30 823 827

 

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

30 823 827

 

039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

30 823 827

7

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

96 937 337

 

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

19 092 292

 

206

Жалдамалы тұрғын үй құрылысына кейіннен «Қазақстандық ипотекалық компания» ипотекалық ұйымы» АҚ кредит бере отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру

19 092 292

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

77 845 045

 

072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

2 845 045

074

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

75 000 000

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 669 587

 

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000

 

023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру

60 000 000

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 669 587

 

034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 669 587

13

 

Басқалар

8 815 730

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

668 446

 

011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

668 446

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 147 284

 

048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда, кіші қалаларда және ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

2 647 284

050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға кредит беру

5 500 000

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

93 090 667

5

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

93 090 667

 

1

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

90 618 094

 

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

90 618 094

2

 

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

2 472 573

 

1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

2 472 573

 

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

138 148 303

Қаржы активтерін сатып алу

140 798 303

1

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13 832 023

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

13 832 023

 

006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

13 832 023

2

 

Қорғаныс

10 377 200

 

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 377 200

 

044

«Қазтехнологиялар» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 377 200

4

 

Бiлiм беру

3 375 686

 

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

518 135

 

248

«Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

518 135

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 857 551

 

032

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 857 551

5

 

Денсаулық сақтау

106 050

 

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

106 050

 

060

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру

106 050

7

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 000 000

 

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 000 000

 

083

Үлестiк салымдарды кепілдендіру тетігін іске асыру үшін «Қазақстанның ипотекалық кредиттерге кепілдік беру қоры» АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 000 000

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

25 000 000

 

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

25 000 000

 

257

Қазақстандық-Венгерлік тікелей инвестициялардың инвестициялық қорын қаржыландыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 850 000

258

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

23 150 000

12

 

Көлiк және коммуникация

21 707 344

 

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

21 707 344

 

043

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 410 272

079

«Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 000 000

200

Цифрлық телерадиохабарын дамыту мен енгізу үшін «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

9 297 072

13

 

Басқалар

56 400 000

 

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

56 400 000

 

049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

56 400 000

 

Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 650 000

6

 

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 650 000

 

1

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 650 000

 

1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

2 650 000

 

V. Бюджет тапшылығы

-902 686 115

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

902 686 115

«2016 – 2018 жылдарға арналған
 республикалық бюджет туралы»
 Қазақстан Республикасының  
 2015 жылғы 30 қарашадағы  
 № 426-V ҚРЗ Заңына    
 2-ҚОСЫМША         

   2017 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Сыныбы

 

Iшкi сыныбы

1

2

3

 

I. Кірістер

7 439 978 810

1

 

Салықтық түсімдер

3 696 107 709

 

1

 

Табыс салығы

1 260 115 200

 

1

Корпоративтік табыс салығы

1 260 115 200

5

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 625 916 183

 

1

Қосылған құн салығы

1 384 443 820

2

Акциздер

68 174 553

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

157 049 426

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 343 179

5

Ойын бизнесіне салық

10 905 205

6

 

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

789 941 142

 

1

Кеден төлемдерi

776 255 814

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

13 685 328

8

 

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 135 184

 

1

Мемлекеттік баж

20 135 184

2

 

Салықтық емес түсiмдер

157 462 252

 

1

 

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

72 693 713

 

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 621 535

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 453 831

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 502 237

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

42 168 151

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 475 054

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 972 905

2

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 698 909

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 698 909

3

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

44 245

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

44 245

4

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 698 473

 

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 698 473

5

 

Гранттар

197 188

 

2

Қаржылық көмек

197 188

6

 

Басқа да салықтық емес түсiмдер

76 129 724

 

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

76 129 724

3

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 330 323

 

1

 

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

243 710

 

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

243 710

2

 

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

13 086 613

 

1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

13 086 613

4

 

Трансферттердің түсімдері

3 573 078 526

 

1

 

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

273 078 526

 

1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

273 078 526

4

 

Ұлттық қордан трансферттер

3 300 000 000

 

1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

3 300 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Әкімші

 

Бағдарлама

1

2

3

 

II. Шығындар

8 003 837 842

1

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

339 251 545

 

101

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 806 083

 

001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 704 831

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

166 124

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

276 224

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

466 625

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

656 476

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

506 665

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

29 138

102

 

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 602 509

 

001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 602 509

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 245 088

 

001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 149 960

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

95 128

106

 

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

81 794

 

001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

81 794

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

62 234 760

 

001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

62 234 760

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

62 142 769

 

001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

2 947 452

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

197 072

005

Шетелдік іссапарлар

3 313 422

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

87 365

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

39 523 840

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

409 272

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

13 105 609

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 558 737

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

65 932 659

 

001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

60 201 453

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

43 500

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

8 743

067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 871 227

094

Мемлекеттік активтерді басқару

807 736

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

17 541 217

 

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 896 871

217

Ғылымды дамыту

12 644 346

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

10 068 058

 

001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

10 068 058

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

1 763 200

 

001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 436 543

037

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

326 657

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 533 690

 

001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 533 690

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

12 630 387

 

001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

10 283 110

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

2 347 277

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

45 207 241

 

001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

26 135 130

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

16 678 223

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

151 621

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

96 000

 

015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

358 272

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

5 611

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 782 384

406

 

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 333 851

 

001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 180 088

007

Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

622

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

10 934 260

 

001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

9 947 822

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

754 800

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

231 638

637

 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

355 547

 

001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

355 547

690

 

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 028 782

 

001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

543 833

002

Сайлау өткізу

484 949

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

25 809 650

 

001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 809 650

2

 

 

Қорғаныс

350 661 825

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

46 972 142

 

060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

46 972 142

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

303 689 683

 

001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 080 857

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

301 608 826

3

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

423 103 891

 

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

791 022

 

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

791 022

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

133 842 797

 

015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

76 325 456

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

36 232 410

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 055 134

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 727 390

 

096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-текесеруді жүзеге асыру

1 727 390

221

 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

39 291 801

 

001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 604 156

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 299 441

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

134 219

009

Құқықтық насихат

437 260

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

11 858 814

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

23 622

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

332 112

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

5 937 089

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 397 205

410

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

158 214 311

 

001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

155 992 301

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

2 222 010

411

 

Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

8 623 432

 

001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 623 432

501

 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 656 352

 

001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

29 656 352

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

23 355 755

 

001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

21 745 986

009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

57 975

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

1 550 000

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 794

622

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 172 714

 

014

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру және сыбайлас жемқорлық қылмыстар және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі қызметтер

4 172 714

681

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

23 428 317

 

001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

17 820 507

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

5 607 810

4

 

Бiлiм беру

439 985 037

 

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 106 753

 

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

1 106 753

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

9 684 922

 

079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 684 922

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 402 875

 

005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 014 065

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 838 590

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

550 220

221

 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132

 

060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

371 512 828

 

001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 622 064

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым

36 271 986

092

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

46 413 548

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

88 699 221

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

36 992 459

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

15 882 892

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

138 983 007

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

4 090 647

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

31 415

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

331 318

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

31 496 561

 

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

559 751

004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі медициналық білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

559 588

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 049 402

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

29 327 820

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

13 298 960

 

005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 196 262

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 526 721

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 592

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 109 782

039

Спорт саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

683 748

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 828

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

6 766 027

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

45 207

 

048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

086

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

339 476

 

017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

339 476

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 056 101

 

018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 056 101

622

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 841 792

 

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 841 792

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

189 430

 

011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

189 430

5

 

Денсаулық сақтау

733 363 001

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 773 872

 

014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

4 773 872

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 870 256

 

008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 870 256

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

546 820

 

019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

546 820

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

697 879 580

 

024

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым

1 254 357

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

605 577 897

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

91 047 326

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

13 562 070

 

066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

143 757

088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 418 313

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

11 730 403

 

028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

11 730 403

6

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 081 226 031

 

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2 081 226 031

 

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 047 289 276

044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

26 512 625

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

179 800

056

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

347 455

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

6 896 875

7

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

71 890 153

 

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

71 890 153

 

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

481 209

085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

30 000 000

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

41 408 944

8

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

80 517 946

 

101

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

166 323

 

004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі қызметтер

166 323

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 470 137

 

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

931 543

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 538 594

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

35 082 276

 

017

Ішкі саяси тұрақтылықты, қазақстандық патриотизмді, азаматтық қоғам және мемлекеттік институттар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуды қамтамасыз ету

411 648

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

575 599

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

17 825 667

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

321 199

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

15 948 163

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

41 242 683

 

087

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

41 023 569

088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

556 527

 

006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

365 539

029

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

190 988

9

 

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

51 321 589

 

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 887

 

024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 887

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

33 280 199

 

003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 317 197

009

«Қарағандыкөмір» бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 700 119

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 800 829

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

24 462 054

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

17 622 503

 

056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

421 176

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

17 201 327

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

132 402 332

 

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

119 488 015

 

001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

12 615 421

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

24 503 757

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

28 549 073

253

Өтеусіз негізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін ақпараттық қамтамасыз ету

511 957

254

Су ресурстарын тиімді басқару

19 668 889

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн сату, қайта өңдеу, өндіруді дамыту үшін жағдайлар жасау

18 274 631

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

15 364 287

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

6 031 273

 

034

«Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдаманы және «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасын іске асыру

84 770

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

71 177

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

157 201

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 718 125

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

6 136 166

 

083

Мемлекеттік жер кадастры, геодезиялық және картографиялық қызметтің іс-шараларын іске асыру

6 136 166

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

746 878

 

007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

746 878

11

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 058 162

 

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

411 636

 

040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

411 636

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

4 723 646

 

057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

885 195

058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

384 604

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

3 453 847

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 922 880

 

084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

2 922 880

12

 

Көлiк және коммуникация

349 735 628

 

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

349 735 628

 

003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

167 308 846

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 169 886

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 100 000

076

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

81 884 369

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

5 842 876

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

144 868

095

Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 000 000

096

Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны дамыту

100 000

097

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 185 785

099

Электрондық үкіметті, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

57 603 998

13

 

Басқалар

1 503 047 448

 

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 033 311

 

006

Өкілдік шығындар

1 033 311

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 055 233 165

 

010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

1 034 952 039

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 281 126

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

284 971 070

 

055

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

284 971 070

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

6 195 841

 

061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

1 890 437

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

2 435 148

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

1 870 256

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

155 614 061

 

062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

445 000

065

«Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ-ға нысаналы аударым

97 483 259

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

10 000 000

087

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

38 532 135

089

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

9 153 667

14

 

Борышқа қызмет көрсету

462 688 986

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

462 688 986

 

013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

462 688 986

15

 

Трансферттер

976 584 268

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

976 584 268

 

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

976 584 268

 

III. Таза бюджеттік кредиттеу

4 259 693

Бюджеттік кредиттер

87 570 423

6

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

11 590 767

 

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

11 590 767

 

039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

11 590 767

7

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 000 000

 

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 000 000

 

072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

4 000 000

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 787 837

 

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000

 

023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру

60 000 000

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 787 837

 

034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 787 837

13

 

Басқалар

3 191 819

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

544 535

 

011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

544 535

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 647 284

 

048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда, кіші қалаларда және ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

2 647 284

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Сыныбы

 

Iшкi сыныбы

1

2

3

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

83 310 730

5

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

83 310 730

 

1

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 838 157

 

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

80 838 157

2

Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

0

2

 

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

2 472 573

 

1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

2 472 573

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Әкімші

 

Бағдарлама

1

2

3

 

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

32 689 582

Қаржы активтерін сатып алу

33 039 582

1

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

10 752 570

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

10 752 570

 

006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

10 752 570

2

 

 

Қорғаныс

5 408 670

 

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

5 408 670

 

044

«Қазтехнологиялар» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 408 670

5

 

Денсаулық сақтау

595 220

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

595 220

 

074

«Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

12

 

Көлiк және коммуникация

16 283 122

 

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

16 283 122

 

043

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

6 208 391

200

Цифрлық телерадиохабарын дамыту мен енгізу үшін «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 074 731

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Сыныбы

 

Iшкi сыныбы

1

2

3

 

Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

6

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

 

1

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

 

1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

350 000

Атауы

Cомасы,
мың теңге

1

2

 

V. Бюджет тапшылығы

-600 808 307

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

600 808 307

«2016 – 2018 жылдарға арналған
 республикалық бюджет туралы»
 Қазақстан Республикасының  
 2015 жылғы 30 қарашадағы  
 № 426-V ҚРЗ Заңына    
 3-ҚОСЫМША         

   2018 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Сыныбы

 

Iшкi сыныбы

1

2

3

 

I. Кірістер

6 939 984 152

1

 

Салықтық түсімдер

4 070 366 244

 

1

 

Табыс салығы

1 374 634 200

 

1

Корпоративтік табыс салығы

1 374 634 200

5

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 754 524 686

 

1

Қосылған құн салығы

1 481 503 460

2

Акциздер

73 660 431

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

182 124 828

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 676 450

5

Ойын бизнесіне салық

11 559 517

6

 

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

920 085 591

 

1

Кеден төлемдерi

905 934 962

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

14 150 629

8

 

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

21 121 767

 

1

Мемлекеттік баж

21 121 767

2

 

Салықтық емес түсiмдер

111 398 444

 

1

 

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74 047 090

 

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 621 535

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

14 395 599

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 607 394

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

42 269 025

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 975 529

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

11 678 008

2

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 887 833

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 887 833

3

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

47 342

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

47 342

4

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 097 366

 

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 097 366

5

 

Гранттар

2 976

 

2

Қаржылық көмек

2 976

6

 

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 315 837

 

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 315 837

3

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 209 321

 

1

 

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

212 710

 

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

212 710

2

 

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

12 996 611

 

1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

12 996 611

4

 

Трансферттердің түсімдері

2 745 010 143

 

1

 

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

345 010 143

 

1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

345 010 143

4

 

Ұлттық қордан трансферттер

2 400 000 000

 

1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 400 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Әкімші

 

Бағдарлама

1

2

3

 

II. Шығындар

7 515 823 779

1

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

333 882 511

 

101

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 806 761

 

001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 704 831

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

167 362

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

286 888

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

466 625

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

656 484

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

508 846

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

15 725

102

 

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 602 509

 

001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 602 509

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 245 088

 

001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 149 960

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

95 128

106

 

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

81 794

 

001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

81 794

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

62 234 892

 

001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

62 234 892

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

62 115 428

 

001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

2 947 452

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

189 735

005

Шетелдік іссапарлар

3 313 422

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

87 364

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

39 523 839

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

409 272

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

13 105 609

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 538 735

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

66 262 465

 

001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

60 196 758

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

40 500

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

5 284

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 212 187

094

Мемлекеттік активтерді басқару

807 736

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

14 755 740

 

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 895 290

217

Ғылымды дамыту

9 860 450

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

10 268 563

 

001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

10 268 563

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

1 727 195

 

001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 400 538

037

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

326 657

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 506 705

 

001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 506 705

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 923 735

 

001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

10 313 705

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

610 030

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

44 715 625

 

001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

26 249 407

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

16 678 223

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

5 611

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 782 384

406

 

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 333 855

 

001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 180 092

007

Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

622

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

10 179 460

 

001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

9 947 822

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

231 638

637

 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

357 933

 

001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

357 933

690

 

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 026 718

 

001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

543 854

002

Сайлау өткізу

482 864

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

25 738 045

 

001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 738 045

2

 

Қорғаныс

364 030 979

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

51 121 361

 

060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

51 121 361

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

312 909 618

 

001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 083 329

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

310 826 289

3

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

415 283 520

 

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

790 287

 

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

790 287

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

132 837 523

 

015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

74 989 866

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

36 562 726

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 055 134

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 736 929

 

096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-текесеруді жүзеге асыру

1 736 929

221

 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

40 739 417

 

001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 604 156

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 299 441

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

134 219

009

Құқықтық насихат

437 260

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

11 858 814

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

27 249

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

332 112

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

7 381 078

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 397 205

410

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

156 235 639

 

001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

156 235 639

411

 

Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

8 623 433

 

001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 623 433

501

 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 648 739

 

001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

29 648 739

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

22 925 292

 

001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

21 315 523

009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

57 975

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

1 550 000

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 794

622

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 174 477

 

014

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру және сыбайлас жемқорлық қылмыстар және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі қызметтер

4 174 477

681

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

17 571 784

 

001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

17 571 784

4

 

Бiлiм беру

421 379 867

 

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 106 753

 

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

1 106 753

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

9 688 724

 

079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 688 724

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 403 855

 

005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 014 548

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 839 087

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

550 220

221

 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132

 

060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

353 364 941

 

001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 703 815

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым

37 407 837

092

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

25 306 393

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

89 405 404

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

37 614 243

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

14 782 045

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

140 496 149

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

4 090 647

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

31 415

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

332 722

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

30 869 871

 

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

502 100

004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі медициналық білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

563 528

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 049 402

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

28 754 841

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

13 444 649

 

005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 196 267

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 526 721

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 592

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 109 922

039

Спорт саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

683 748

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 828

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

6 911 571

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

45 207

 

048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

086

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

339 476

 

017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

339 476

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 075 037

 

018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 075 037

622

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 841 792

 

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 841 792

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

189 430

 

011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

189 430

5

 

Денсаулық сақтау

773 955 025

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 766 051

 

014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

4 766 051

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 923 435

 

008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 923 435

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

546 616

 

019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

546 616

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

738 367 043

 

024

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым

1 254 357

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

642 785 635

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

94 327 051

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

13 418 313

 

088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 418 313

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

11 933 567

 

028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

11 933 567

6

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 543 264 914

 

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2 543 264 914

 

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 509 836 012

044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

25 995 291

056

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық - талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

292 485

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

7 141 126

7

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65 935 093

 

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

65 935 093

 

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

481 209

085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

30 000 000

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

35 453 884

8

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

79 698 156

 

101

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

166 328

 

004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі қызметтер

166 328

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 456 053

 

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

917 409

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 538 644

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

34 769 485

 

017

Ішкі саяси тұрақтылықты, қазақстандық патриотизмді, азаматтық қоғам және мемлекеттік институттар арасындағы қарым -қатынасты нығайтуды қамтамасыз ету

411 648

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

415 866

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

17 569 835

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

321 221

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

16 050 915

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

40 740 865

 

087

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

40 521 751

088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

565 425

 

006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

365 539

029

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

199 886

9

 

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

46 798 536

 

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 887

 

024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 887

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

28 655 671

 

003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 250 457

009

«Қарағандыкөмір» бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 450 829

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 761 760

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

21 192 625

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

17 723 978

 

056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

421 176

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

17 302 802

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

130 385 216

 

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

118 248 549

 

001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

12 617 093

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

23 629 376

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

30 157 174

253

Өтеусіз негізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін ақпараттық қамтамасыз ету

511 957

254

Су ресурстарын тиімді басқару

19 486 561

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн сату, қайта өңдеу, өндіруді дамыту үшін жағдайлар жасау

16 651 054

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

15 195 334

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

5 950 137

 

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

74 665

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

157 347

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 718 125

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

5 447 152

 

083

Мемлекеттік жер кадастры, геодезиялық және картографиялық қызметтің іс-шараларын іске асыру

5 447 152

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

739 378

 

007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

739 378

11

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 128 598

 

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

411 636

 

040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

411 636

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

4 989 823

 

057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

885 195

058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

447 876

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

3 656 752

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 727 139

 

084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

1 727 139

12

 

Көлiк және коммуникация

365 582 509

 

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

365 582 509

 

003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

186 020 880

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 169 886

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 100 000

076

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

73 278 236

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

6 521 954

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

144 868

095

Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000

097

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 185 785

099

Электрондық үкіметті, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

57 765 900

13

 

Басқалар

543 956 195

 

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 033 311

 

006

Өкілдік шығындар

1 033 311

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

158 238 330

 

010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

137 957 204

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 281 126

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

284 971 070

 

055

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

284 971 070

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

6 583 262

 

061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 265 117

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

2 447 889

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

1 870 256

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

93 130 222

 

062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

445 000

065

«Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ-ға нысаналы аударым

35 000 000

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

10 000 000

087

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

38 531 555

089

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

9 153 667

14

 

Борышқа қызмет көрсету

432 632 074

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

432 632 074

 

013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

432 632 074

15

 

Трансферттер

991 910 586

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

991 910 586

 

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

991 910 586

 

III. Таза бюджеттік кредиттеу

-40 450 219

Бюджеттік кредиттер

88 077 278

6

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

12 109 632

 

239

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

12 109 632

 

039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

12 109 632

7

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 000 000

 

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 000 000

 

072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

4 000 000

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 788 146

 

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000

 

023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру

60 000 000

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 788 146

 

034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 788 146

13

 

Басқалар

3 179 500

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

532 216

 

011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

532 216

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 647 284

 

048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда, кіші қалаларда және ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

2 647 284

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Сыныбы

 

Iшкi сыныбы

1

2

3

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

128 527 497

5

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

128 527 497

 

1

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

126 054 924

 

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

126 054 924

2

Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

0

2

 

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

2 472 573

 

1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

2 472 573

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Әкімші

 

Бағдарлама

1

2

3

 

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

16 866 878

Қаржы активтерін сатып алу

17 216 878

1

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

8 904 098

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

8 904 098

 

006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

8 904 098

5

 

Денсаулық сақтау

595 220

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

595 220

 

074

«Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

12

 

Көлiк және коммуникация

7 717 560

 

242

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

7 717 560

 

043

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 398 597

200

Цифрлық телерадиохабарын дамыту мен енгізу үшін «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

6 318 963

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге

 

Сыныбы

 

Iшкi сыныбы

1

2

3

 

Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

6

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

 

1

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

 

1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

350 000

Атауы

Cомасы,
мың теңге

1

2

 

V. Бюджет тапшылығы

-552 256 286

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

552 256 286

«2016 – 2018 жылдарға арналған
 республикалық бюджет туралы»
 Қазақстан Республикасының  
 2015 жылғы 30 қарашадағы  
 № 426-V ҚРЗ Заңына    
 4-қосымша         

   Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2016 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы,
мың теңге

 

Сыныбы

 

Кіші сыныбы

 

 

 

БАРЛЫҒЫ

1 564 051 622

1

 

 

Салықтық түсімдер

1 563 051 622

 

01

 

Табыс салығы

626 983 330

 

 

1

Корпоративтік табыс салығы

626 983 330

 

05

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

936 068 292

 

 

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

936 068 292

2

 

 

Салықтық емес түсімдер

0

 

04

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

 

 

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдары, өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулары

0

 

06

 

Өзге де салықтық емес түсімдер

0

 

 

1

Өзге де салықтық емес түсімдер

0

3

 

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000 000

 

03

 

Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 000 000

 

 

1

Жерді сату

1 000 000

«2016 – 2018 жылдарға арналған
 республикалық бюджет туралы»
 Қазақстан Республикасының  
 2015 жылғы 30 қарашадағы  
 № 426-V ҚРЗ Заңына    
 5-ҚОСЫМША         

   2016 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

Функционалдық топ

Атауы

 

Әкімші

 

 

Бағдарлама

 

 

 

Кіші бағдарлама

04

 

 

 

Білім беру

 

225

 

 

Қазақстан Республикасы Білім беру және ғылым министрлiгi

 

 

099

 

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

 

 

 

100

Дарынды балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу

 

 

 

101

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру

 

 

 

110

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

05

 

 

 

Денсаулық сақтау

 

239

 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi

 

 

052

 

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

 

 

 

100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне аудандық маңызы бар және ауылдық және амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің халыққа медициналық көмек көрсетуі үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 

 

 

101

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 

 

 

102

Мамандандырылған медициналық көмек көрсету

 

 

 

103

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету

 

 

053

 

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

 

 

 

100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету және кеңейту үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 

 

 

101

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 

 

 

102

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, мамандандырылған медициналық көмек көрсету

 

 

 

103

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету

 

 

 

104

Санитариялық авиация түрінде жедел медициналық көмек көрсету

 

 

 

105

Қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру бойынша қызмет көрсету

 

 

 

106

Салауатты өмір салтын насихаттау

 

 

 

107

Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы медициналық көмек көрсету

 

243

 

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi

 

 

088

 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

 

 

 

100

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

06

 

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

 

239

 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi

 

 

027

 

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

 

 

 

100

Ортақ зейнетақыларды төлеу

 

 

 

101

Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері

 

 

 

102

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар

 

 

 

103

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу

 

 

 

104

Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы

 

 

 

105

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы

 

 

 

106

Жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы

 

 

 

107

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы

 

 

 

108

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

109

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау

 

 

 

111

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

 

 

 

114

ҰОС мүгедектеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

115

ҰОС қатысушыларына арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

116

ҰОС мүгедектеріне теңестірілген адамдарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

117

ҰОС қатысушыларына теңестірілген адамдарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

118

ҰОС қаза болған жауынгерлердің жесірлеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

119

Қайтыс болған ҰОС мүгедектерінің әйелдеріне (күйеулеріне) арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

120

Кеңес Одағының батырлары, Социалистік Еңбек ерлері, үш дәрежелі Даңқ, үш дәрежелі Еңбек Даңқы ордендерінің иегерлеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

121

ЧАЭС оқиғасында апат салдарын жою кезінде қаза болған (қайтыс болған, хабар ошарсыз кеткен), әскери қызметкерлерінің, ішкі істер органдары қызметкерлерінің және қаза болған адамдардың отбасыларына арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

122

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тыл еңбекшілеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

123

ЧАЭС-дағы апаттың зардаптарын жоюға қатысушылардың, қоныс аудару күнінде құрсақта болған балаларды қоса алғанда, оқшаулау және көшіру аймағынан қоныс аударылғандардың және Қазақстан Республикасына қоныстанғандардың қатарындағы адамдарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

124

I және II топтағы мүгедектерге арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

125

III топтағы мүгедектерге арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

126

16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

127

«Алтын алқа», «Күміс алқа» белгілерімен марапатталған немесе бұрын «Батыр-ана» атағын алған және «Ана даңқы» орденімен марапатталған көп балалы аналарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

128

Төрт немесе одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы отбасыларға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

129

Мүгедектігі бар немесе зейнеткер болып табылатын жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

130

Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек сіңіргені үшін зейнетақы тағайындалған тұлғаларға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

131

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар

 

 

 

132

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы

 

 

 

133

Бала тууға байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

134

Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар

 

 

 

135

Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар

«2016 – 2018 жылдарға арналған
 республикалық бюджет туралы»
 Қазақстан Республикасының  
 2015 жылғы 30 қарашадағы  
 № 426-V ҚРЗ Заңына     
 6-қосымша         

   2016 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде
секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмекті және амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетуі

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарын жіберу бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

Салауатты өмір салтын насихаттау

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету

Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегін транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу

Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстау

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдетілген жағдайда қамтамасыз ету

Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медциналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету

 

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ